Điều chỉnh kích thước chữ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà có phiếu tín nhiệm cao 98,2%

(CLO) Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, chiều 6/12, HĐND tỉnh Yên Bái đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu và xem xét một số tờ trình trình tại Kỳ họp.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 
Thực hiện Nghị quyết số 85/2018/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ông: Nguyễn Minh Toàn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Văn Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín; trên mỗi lá phiếu có 3 ô, tương ứng với các mức tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

Theo đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất: 55/56 phiếu, bằng 98,2% và người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là đồng chí Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Ngoại vụ với 2 phiếu tín nhiệm thấp, bằng 3,5%. Trong tổng số 28 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này, 24 người không có phiếu tín nhiệm thấp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu: 

STT

Họ tên

Chức vụ

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

55

(98,2%)

1

(1,8%)

0

2

Ông Triệu Tiến Thịnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

51

(91,1%)

5

(8,9%)

0

3

Bà Hoàng Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

44

(78,6%)

11

(19,6%)

1

(1,8%)

4

Bà Triệu Thị Bình

Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh

43

(76,7%)

13

(23,3%)

0

5

Ông Đỗ Quang Minh

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh

53

(94,6%)

3

(5,4%)

0

6

Ông Vũ Quỳnh Khánh

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

48

(86%)

8

(14%)

0

7

Ông Nguyễn Văn Tiến

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh

47

(83,9%

9

16,1%

0

8

Ông Nguyễn Quốc Luận

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

46

82,2%

9

16%

1

1,8%

9

Ông Đỗ Đức Duy

Chủ tịch UBND tỉnh

53

94,6%

3

5,4%

0

10

Ông Nguyễn Văn Khánh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

48

86%

8

14%

0

11

Ông Tạ Văn Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

53

94,6%

3

5,4%

0

12

Ông Nguyễn Chiến Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

50

89%

6

11%

0

13

Ông Dương Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

46

82%

10

18%

0

14

Ông Trương Ngọc Biên

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

41

73%

15

27%

0

15

Bà Lê Thị Thanh Bình

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

36

64%

20

36%

0

16

Ông Đặng Trần Chiêu

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

46

82%

10

18%

0

17

Ông Nguyễn Huy Cường

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

49

87,5%

7

12,5%

0

18

Ông Đỗ Văn Dự

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

53

94,6%

3

5,4%

0

19

Ông Ngô Thanh Giang

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

43

76,7%

12

21,5%

1

1,8%

20

Ông Vũ Xuân Hợi

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

46

82%

10

18%

0

21

Ông Trần Thế Hùng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

45

80%

11

20%

0

22

Ông Vũ Văn Minh

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

46

83,6%

9

16,4%

0

23

Ông Vũ Xuân Sáng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

30

53,5%

24

43%

2

3,5%

24

Ông Trần Nhật Tân

Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

49

89,1%

6

10,9%

0

25

Ông Nguyễn Lâm Thắng

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

49

87,5%

7

12,5%

0

26

Ông Hoàng Văn Thuyên

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

41

73%

15

27%

0

27

Ông Nguyễn Văn Tuyến

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

49

87,5%

7

12,5%

0

28

Ông Hà Ngọc Văn

Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

43

76,7%

13

23,3%

0

 

 

Minh Diễn