Điều chỉnh kích thước chữ

Bình Định: Kỷ luật nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

(CLO) UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Báo nói Công luận

Trong thời gian từ năm 2014 đến ngày 5-5-2019, là người đứng đầu Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và Cơ quan Cục Thuế tỉnh, đồng chí Thành đã thiếu kiểm tra đối với cấp dưới trong công tác kiểm tra hoàn thuế, kiểm tra người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước, dẫn đến hoàn thuế sai quy định.

AAIoHQ1

Bên cạnh đó, đồng chí chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị; thiếu kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm về quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, dẫn đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị vi phạm pháp luật; chưa kịp thời chỉ đạo, áp dụng biện pháp khắc phục để thu hồi số thuế giá trị gia tăng đã hoàn sai, nộp lại quỹ hoàn thuế và không công khai thông tin nợ thuế của một số doanh nghiệp.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định cũng ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Võ Tấn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tường (huyện Phù Cát); Lê Quang Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Cát Tường; Nguyễn Đức Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tường.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến thời điểm kiểm tra, đồng chí Võ Tấn Đông chịu trách nhiệm chính trong việc để Đảng ủy buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; có người nhà được UBND xã chỉ định thầu nhiều công trình trên địa bàn không thông qua Hội đồng xét chọn, chỉ định thầu diễn ra trong thời gian dài, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trách nhiệm là Bí thư Chi bộ Quân sự xã nhưng không đề nghị Đảng ủy xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Đồng chí Lê Quang Công bên cạnh chịu trách nhiệm trong việc Đảng ủy buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời, chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để xảy ra những vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ xã đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng bộ xã (khóa XII), nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng chịu trách nhiệm trong việc Đảng ủy buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, thực hiện chỉ định thầu trên địa bàn không đúng quy định; không tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định; vi phạm nguyên tắc, thủ tục trong việc xét chọn, chỉ định thầu; chấp hành chưa nghiêm Luật Tiếp công dân 2013.

PV