Điều chỉnh kích thước chữ

Bình Dương: Họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra từ chiều ngày 25 đến hết ngày 27/10, tại hội trường Trung tâm Triển lãm của tỉnh Bình Dương.

Audio

(CLO) Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra từ chiều ngày 25 đến hết ngày 27/10, tại hội trường Trung tâm Triển lãm của tỉnh Bình Dương.

Tham dự buổi họp báo có các cơ quan Báo đài TW và địa phương tới tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến sôi nổi cho Ban tổ chức Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Theo Ban tổ chức, đại hội lần này sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/10/2015 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm của tỉnh. Đặc biệt Đại hội lần này còn có sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho 37.451 đảng viên, 588 tổ chức cơ sở đảng thuộc 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó có 55 đại biểu đương nhiệm là các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa IX và 295 đại biểu được bầu từ Đại hội cấp trên cơ sở.

[caption id="attachment_54863" align="aligncenter" width="640"]Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020.[/caption]

Đại hội sẽ diễn ra với các nội dung chính như: Thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa IX; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X và Đoàn Đại biểu của Đảng bộ Tỉnh dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với chủ đề của đại hội lần này là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh đổi mới, phát huy có hiệu quả các nguồn lực phấn đấu xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp"

Tự Ba