Điều chỉnh kích thước chữ

Bình Thuận: Hàng loạt cán bộ chủ chốt thành phố Phan Thiết dính án kỷ luật

(CLO) Tại kỳ họp thứ 46, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Audio

1. Đồng chí Đỗ Ngọc Điệp, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết từ năm 2016 đến 2018, đã ký phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi không đúng với quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt; trực tiếp ký 32 quyết định và liên đới chịu trách nhiệm khi cấp phó ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn không đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013; chấp hành không nghiêm kết luận, chỉ đạo của cấp trên; thiếu kiểm tra công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Thiết; xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng không nghiêm để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi; để cấp phó phụ trách và một số cán bộ, công chức được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai cố ý, tùy tiện làm trái quy định, vi phạm pháp luật đất đai, đến mức bị khởi tố, bắt tạm giam. 

ảnh minh họa

ảnh minh họa

UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Ngày 6-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1858, thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Ngọc Điệp bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

2. Đồng chí Trần Hoàng Khôi, với trách nhiệm là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết được phân công trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, đô thị, xây dựng từ năm 2016 đến 2018, đã trực tiếp ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn tại 3 xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi không đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013; chấp hành không nghiêm kết luận, chỉ đạo của cấp trên trong công tác quản lý đất đai của thành phố Phan Thiết; thiếu kiểm tra trong công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Thiết; xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng không nghiêm, để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hoàng Khôi theo thẩm quyền. Ngày 6-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1859 thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hoàng Khôi bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

3. Đồng chí Phạm Thanh Thái, với trách nhiệm là Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết, được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu UBND thành phố công tác quản lý đất đai, nhưng từ năm 2016 đến 2018, không tham mưu cho UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm theo quy định; trực tiếp ký tờ trình tham mưu UBND thành phố Phan Thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở không đúng quy hoạch, không đúng kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013; chấp hành không nghiêm kết luận, chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục tham mưu UBND thành phố Phan Thiết ký các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định; không kịp thời phối hợp thực hiện việc công khai kế hoạch sử dụng đất hằng năm của thành phố Phan Thiết có liên quan đến xã, phường và không cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình đất đai cho các xã, phường theo quy định, dẫn đến công tác quản lý đất đai ở địa phương lỏng lẻo, sai phạm; thực hiện việc xác định vị trí, khu vực thửa đất và chuyển thông tin đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để làm căn cứ lập phiếu chuyển thông tin gửi đến Chi cục Thuế không đúng thẩm quyền; buông lỏng, thiếu kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố; tham mưu xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai không nghiêm, để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát trái phép, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Thanh Thái theo thẩm quyền. Ngày 6-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1860 thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Thanh Thái bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, trong thời gian giữ chức Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết từ năm 2016 đến 2018, thực hiện không đúng trách nhiệm được giao trong việc tự ý chủ trì tổ chức cuộc họp thống nhất giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết xác định vị trí, khu vực thửa đất để lập phiếu chuyển thông tin đến cơ quan Thuế không đúng quy định tại Thông tư số 88, ngày 22-6-2016 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; thiếu kiểm tra, để cấp phó ký phiếu chuyển thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Phong Nẫm, Tiến Lợi, Thiện Nghiệp ghi không đầy đủ thông tin, không chính xác vị trí thửa đất, khu vực, dẫn đến Chi cục Thuế tính thuế chênh lệch với số tiền lớn, gây thất thoát ngân sách nhà nước; ký văn bản đề nghị và chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xin tách 11 thửa đất của ông Phạm Hòa Trung trong khi chưa nhận được văn bản trả lời của UBND thành phố Phan Thiết, khi nhận được văn bản của UBND thành phố Phan Thiết chưa thống nhất cho tách thửa của ông Phạm Hòa Trung vẫn tiếp tục ký văn bản đề nghị cho tách 26 thửa đất và liên đới chịu trách nhiệm khi cấp phó ký đề nghị cho tách 64 thửa đất của ông Phạm Hòa Trung.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Ngọc Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết.

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoành, trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết từ năm 2016 đến 2018, thực hiện không đúng trách nhiệm trong việc cùng Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tự ý chủ trì tổ chức cuộc họp thống nhất giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định vị trí, khu vực thửa đất để lập phiếu chuyển thông tin đến Chi cục Thuế không đúng quy định tại Thông tư số 88, ngày 22-6-2016 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; trực tiếp ký phiếu chuyển thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Phong Nẫm, Tiến Lợi, Thiện Nghiệp ghi không đầy đủ thông tin, không chính xác vị trí thửa đất, khu vực, dẫn đến Chi cục Thuế tính thuế chênh lệch với số tiền lớn, gây thất thoát ngân sách nhà nước; trực tiếp ký văn bản đề nghị cho tách 64 thửa đất của ông Phạm Hòa Trung trong khi UBND thành phố Phan Thiết đã có văn bản chưa thống nhất cho tách thửa.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hữu Hoành bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết.

PV