Điều chỉnh kích thước chữ

Bình Thuận: Kỷ luật nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường

(CLO) Theo UBTKTW, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận đã thi hành kỷ luật và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Audio

Ông Hồ Lâm: Trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (2016-2018), đã thiếu kiểm tra việc UBND thành phố Phan Thiết cho chuyển nhượng mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định, không đúng quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3200/QĐ của UBND tỉnh và kế hoạch sử dụng đất hằng năm (2016, 2017, 2018) đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Hồ Lâm - Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Hồ Lâm - Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chưa thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý sai phạm không để hình thành các khu dân cư tự phát, phá vỡ quy hoạch đất ở trên địa bàn Phan Thiết, từ đó tạo cơ hội cho cá nhân lợi dụng trục lợi, gây thất thoát ngân sách nhà nước; để cấp dưới ký hợp thửa, tách thửa đất và trực tiếp ký tách một số thửa đất do cấp dưới trình ký sai quy định; thiếu kiểm ra, giám sát, có dấu hiệu buông lỏng trong công tác quản lý đất đai nên chưa phát hiện sai phạm của bộ phận tham mưu để xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Lâm bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Lê Nguyễn Thanh Danh, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (2016-2018), đã thiếu kiểm tra việc UBND thành phố Phan Thiết cho chuyển nhượng mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định, không đúng quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND của UBND tỉnh và kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2016, 2017, 2018) đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Trực tiếp ký tách thửa đất sai và để đồng chí Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ký hợp thửa, tách thửa đất sai quy định; không kịp thời phát hiện, xử lý việc Chi nhánh Văn phòng đất đai thành phố Phan Thiết lập hồ sơ địa chính chuyển mục đích sử dụng đất về xác định vị trí, khu vực thửa đất, chuyển thông tin để Chi cục Thuế TP. Phan Thiết tính nghĩa vụ tài chính không đầy đủ và thiếu chính xác. Chấp hành không nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; thiếu thận trọng, sâu sát trong giải quyết công việc; thiếu kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo ngăn chặn tình trạng hình thành các khu dân cư tự phát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Nguyễn Thanh Danh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

PV