Điều chỉnh kích thước chữ

Bình Thuận: Ông Nguyễn Văn Luân làm Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết

(CLO) Ngày 13/12/2018, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Phan Thiết khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy TP.Phan Thiết - Nguyễn Văn Luân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết.

Báo nói Công luận
Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Phan Thiết khóa XI dự kiến làm việc trong 2 ngày 13-14/12/2018

Tại buổi làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Phan Thiết khóa XI, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm 2 chức danh Chủ tịch HĐND TP. Phan Thiết khóa XI đối với ông Đặng Văn Định, nghi hưu theo chế độ và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết đối với ông Đỗ Ngọc Điệp.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND TP. Phan Thiết khóa XI đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Luân, Phó Bí thư Thành ủy TP. Phan Thiết giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết.

Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Phan Thiết khóa XI dự kiến diễn trong 2 ngày, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018. Xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND TP. Phan Thiết để ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019. Và nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư, danh mục các công trình bức thiết, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020… Và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Thanh Hải