Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

(CLO) Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với chủ đề đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm đủ các thành tố cơ bản nhất, thể hiện rõ tư tưởng chỉ đạo, tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị, cũng như mục tiêu phát triển của tỉnh.

Audio
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BTH

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BTH

Chiều 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến nhiều lần.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gửi dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương; tổ chức 10 hội nghị tư vấn, phản biện, tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị; triển khai lấy ý kiến của các tổ chức đảng trực thuộc, công bố toàn văn trên báo, đài của tỉnh và mở diễn đàn tham gia góp ý của cán bộ đảng viên và Nhân dân; sau đó tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa và thông qua dự thảo văn kiện trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Dự thảo báo cáo đã nêu bật những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đã có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã (chiếm 65,75%) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt cao so với mục tiêu Đại hội; tỷ lệ đô hóa dự kiến đạt 35%, đạt mục tiêu Đại hội; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh.

Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, đã ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng; có thể khẳng định chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay; đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến trình bày dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trước Bộ Chính trị. Ảnh: BTH

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến trình bày dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trước Bộ Chính trị. Ảnh: BTH

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của Nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Phương châm hành động Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là: Đoàn Kết – Kỷ Cương – Sáng tạo – Phát triển. Dự thảo Báo cáo Chính trị đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750 nghìn tỷ đồng trở lên; Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10% trở lên; Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD; Sản lượng lương thực hàng năm ổn định ở mức 1,5 triệu tấn; Số doanh nghiệp thành lập mới 5 năm đạt 15.000 doanh nghiệp; Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 40% trở lên; Đến hết năm 2025 có 17 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm theo tiêu chí mới của giai đoạn 2021 - 2025 từ 1,5% trở lên; Đến hết năm 2025 đạt 13 bác sĩ/1 vạn dân; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 81%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 90%; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên.

Dự thảo cũng xây dựng 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, 19 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện các mục tiêu chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý vào dự thảo các văn kiện của Thanh Hoá, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng lưu ý tỉnh nhiệm kỳ tới phải tạo ra được những động lực mạnh để phát triển và phải đoàn kết, thống nhất, xác định tinh thần chung là tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, vươn lên từ bàn tay, khối óc của người Thanh Hoá, từ đất đai, khung trời, cửa biển của tỉnh Thanh Hoá với tư duy lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Có như thế, Thanh Hoá mới có thể bứt phá, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 5 năm 2015 - 2020. Ảnh: BTH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 5 năm 2015 - 2020. Ảnh: BTH

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công phu, trí tuệ, theo đúng quy định Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt, Dự thảo Báo cáo Chính trị đã cập nhật, bổ sung những định hướng lớn trong Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã cơ bản tiếp thu các ký kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tinh thần cầu thị, nghiêm túc.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Thanh Hóa cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn để quyết định những mục tiêu kinh tế - xã hội cụ thể, đúng hướng; trong đó xác định những mục tiêu đột phá, tập trung thu hút đầu tư; tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp; phát huy tiềm năng dịch vụ du lịch thành thế mạnh.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; chú trọng đến việc kết nối vùng và các tỉnh lân cận. Giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết thống nhất giữa các cấp ủy Đảng; nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đảm bảo an sinh xã hội… Phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26 đến 29/10/2020.

PV