Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Công Thương lý giải việc áp thuế tự vệ đối với phân bón DAP và MAP

(CLO) Bộ Công Thương khẳng định việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu trên cơ sở yêu cầu hợp lệ của ngành sản xuất trong nước và sau một quá trình điều tra.

Audio
Theo Bộ Công Thương, sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu được áp dụng biện pháp tự vệ phù hợp với các quy định của WTO

Theo Bộ Công Thương, sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu được áp dụng biện pháp tự vệ phù hợp với các quy định của WTO

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa có thông tin liên quan đến việc phân bón DAP và MAP nhập khẩu đang bị áp thuế tự vệ.

Theo đó, sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu đang là đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ theo Luật Quản lý ngoại thương, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Việc quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu trên cơ sở yêu cầu hợp lệ của ngành sản xuất trong nước và sau một quá trình điều tra.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, thuế tự vệ đang áp cho các sản phẩm DAP và MAP nhập khẩu ở mức thấp hơn, thời gian áp dụng ngắn hơn so với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và được giảm dần lộ trình.

Theo tính toán, tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp tự vệ, mức thuế tự vệ chỉ tương đương tối đa khoảng 0,66% tổng chi phí của người trồng lúa. Tỷ lệ này tới nay có thể còn thấp hơn do mức thuế tự vệ được giảm dần theo lộ trình trong khi nhiều chi phí khác trong sản xuất lúa tăng lên.

Việc áp dụng thuế tự vệ theo lộ trình giảm dần một mặt tạo môi trường công bằng cho sản xuất trong nước phát triển nhưng cùng với đó cũng hướng tới việc duy trì môi trường cạnh tranh để mang tới lợi ích cho người sử dụng phân bón.

Bộ Công Thương khẳng định, với một nước nông nghiệp như Việt Nam, việc tránh phụ thuộc vào nguồn phân bón nhập khẩu là một vấn đề quan trọng.

Trước năm 2009, khi ngành sản xuất trong nước chưa hình thành, giá phân bón DAP đã từng bị đẩy lên rất cao (18.000đ/kg năm 2008), gây ảnh hưởng tiêu cực đến người nông dân.

Thực tế cho thấy, với nhiều ngành công nghiệp đầu vào quan trọng như phân bón, kim loại cơ bản, hóa chất, chất dẻo... khi đã có sản xuất trong nước để tạo đối trọng, giá bình quân luôn thấp hơn thời kỳ phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu trước đó.

Vì vậy, rất nhiều thành viên WTO, kể cả các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Canada… đều đã và đang áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho các ngành sản xuất này.

Bộ Công Thương đã tổ chức họp với Bộ Nông nghiệp - PTNT và các đơn vị liên quan để đánh giá tình hình và nhận thấy biến động giá DAP trong thời gian gần đây chủ yếu là do các yếu tố bên ngoài như sự tăng giá của một số nguyên liệu đầu vào, sự gia tăng của chi phí vận chuyển.

Nhu cầu trong nước đối với DAP về cơ bản không tăng so với các năm trước đây, tuy nhiên do các yếu tố bên ngoài, không chỉ giá DAP nhập khẩu tăng mà giá một số mặt hàng phân bón nhập khẩu khác, dù không bị áp thuế tự vệ, cũng tăng rất mạnh.

Trong bối cảnh đó, giá DAP sản xuất trong nước không tăng mạnh như giá DAP nhập khẩu cho thấy ngành sản xuất trong nước đã phát huy tác dụng trong việc hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài, góp phần kìm hãm mức tăng giá chung của phân bón DAP.

Chính vì thế, các biện pháp phòng vệ thương mại; trong đó có biện pháp tự vệ là các biện pháp có tính chất dài hạn nhằm đem lại một môi trường cạnh tranh công bằng giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu.

Đặc biệt, việc áp dụng biện pháp phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Bởi pháp luật hiện hành không có quy định về việc tạm thời hủy bỏ biện pháp tự vệ theo những biến động mang tính thời điểm.

Do đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp - PTNT và các đơn vị liên quan để đánh giá, rà soát biện pháp tự vệ một cách khách quan, tổng thể và phù hợp với quy định của pháp luật.

T.Toàn