Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GD&ĐT công khai 31 trường, viện xác nhận sai hồ sơ cho ứng viên GS, PGS năm 2017

(CLO) Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố công khai danh sách 31 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho các ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Đồng thời ra công văn chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các đại học, học viện, trường đại học trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động thỉnh giảng.

Audio

Trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 vừa qua có đến 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn trong số 1.226 ứng viên đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông qua tại kỳ họp lần thứ VII năm 2017.

Kết quả kiểm tra hồ sơ của các ứng viên cho thấy sai sót chủ yếu nằm ở các khâu: ứng viên kê khai hồ sơ thiếu chuẩn xác, thiếu minh chứng cụ thể; cơ sở giáo dục đại học xác nhận thông tin do ứng viên kê khai chưa chặt chẽ; các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành thẩm định hồ sơ chưa kỹ càng.

Để chấn chỉnh tình trạng xảy ra sai sót nói trên và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở rà soát quy định, quy trình của cơ sở liên quan đến quá trình tổ chức và quản lý hoạt động thỉnh giảng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở đào tạo.

Đồng thời, phải chấn chỉnh công tác mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động, lưu trữ hồ sơ thỉnh giảng và xác nhận kết quả thực hiện hoạt động thỉnh giảng gửi đến cơ quan, tổ chức liên quan. Đặc biệt, phải công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở.

Bộ GD&ĐT công bố công khai danh sách 31 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho các ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư năm 2017. 
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở đào tạo tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, các nhân để xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ trước ngày 30/4.

Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo theo quy định.

31 đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS,PGS năm 2017:

1. Học viện Âm nhạc Huế

2. Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở 2

3. Học viện Khoa học xã hội
4. Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Học viện Quân y
6. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
8. Trường Đại học Đà Lạt
9. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
10. Trường Đại học Đông Đô
11. Trường Đại học Hoa sen
12. Trường Đại học Hồng Đức
13. Trường Đại học Hùng vương Phú Thọ
14. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
15. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
16. Trường Đại học Sài Gòn
17. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
18. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
19. Trường Đại học Tây Nguyên
20. Trường Đại học Văn Hiến
21. Trường Đại học Y dược Hải Phòng
22. Trường Đại học Y dược Thái Nguyên
23. Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
24. Trường Đại học  Y Hà Nội
25. Trường Đại học Yersin
26. Viện Đại học mở Hà Nội
27. Viện Dinh dưỡng Quốc gia
28. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
29. Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam
30. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
31. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

P.V