Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GD&ĐT: Chuyển nhiệm vụ cấp phôi văn bằng, chứng về Cục Quản lý chất lượng

(CLO) Từ ngày 20/9/2019, nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ sẽ được chuyển giao từ Văn phòng Bộ GD&ĐT về Cục Quản lý chất lượng.

Audio
Nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ sẽ được giao cho Cục Quản lý chất lượng. Ảnh minh họa.

Nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ sẽ được giao cho Cục Quản lý chất lượng. Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ GD&ĐT quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ nêu tại khoản 2 Điều 4 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý này được thi hành kể từ ngày ký văn bản là ngày 20/9/2019.

Trước đó, khi xảy ra vụ việc hàng trăm văn bằng "chui" được cấp trót lọt ở Đại học Đông Đô, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lý giải về việc này. Theo đó, việc quản lý và giám sát phôi bằng, tại Khoản 2 Điều 38 Luật Giáo dục Đại học 2012 quy định cơ sở giáo dục đại học in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học.

Như vậy, theo Luật này, Bộ GD&ĐT không quản lý phôi bằng đại học mà giao trách nhiệm cho các trường đại học tự quản lý và tổ chức in phôi bằng đại học của mình.

Tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 quy định: Cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Như vậy, theo quy định, Bộ trưởng GD&ĐT ban hành mẫu văn bằng, chứng chỉ cụ thể của từng cấp học, trình độ đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Trên cơ sở đó, các trường đại học cập nhật thông tin của trường mình vào mẫu văn bằng, chứng chỉ và tổ chức in phôi.

Thanh Lâm