Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GD&ĐT: Phản hồi về sách giáo khoa của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại

(CLO) Sau khi nhận được thư của PGS. Nguyễn Kế Hào, đại diện tập thể cán bộ Trung tâm Công nghệ Giáo dục, thuộc NXB Giáo dục Việt Nam gửi kiến nghị lên Bộ GD&ĐT và Thủ tướng Chính phủ về việc Hội đồng thẩm định SGK của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại. Bộ đã có văn bản trả lời nội dung này.

Audio
Văn bản của Bộ GD&ĐT trả lời về việc bộ SGK công nghệ của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại

Văn bản của Bộ GD&ĐT trả lời về việc bộ SGK công nghệ của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại

Cụ thể, trong văn bản của bộ GD&ĐT gửi PGS. Nguyễn Kế Hào, người đại diện cho Trung tâm Công nghệ Giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam gửi kiến nghị lên Bộ GD&ĐT và Thủ tướng Chính phủ về việc Hội đồng thẩm định SGK mới loại bộ sách Công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã dẫn lại các quyết định phê duyệt đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông để giải thích việc bộ sách bị loại.

Trong đó nêu rõ: “SGK là tài liệu triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh, định hướng phương pháp giảng dạy, cách thức kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục.

Việc biên soạn SGK của các tổ chức, cá nhân thực hiện công bằng, minh bạch theo quy định của pháp luật. Vì vậy SGK do các NXB đề nghị thẩm định lần này phải được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành”.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, lần này có 5 bộ SGK của 9 môn học được các nhà NXB có chức năng xuất bản SGK đề nghị Bộ GD&ĐT thẩm định, trong đó có các bản mẫu SGK môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên.

GS. Hồ Ngọc Đại và cộng sự được Bộ GD&ĐT đã được mời đến nghe thông báo kết quả, đối thoại với hội đồng thẩm định. GS Hồ Ngọc Đại và cộng sự đã nghe kết luận của các hội đồng và không có ý kiến gì thêm.

Do vậy, khi hội đồng thẩm định SGK đã thẩm định theo đúng tinh thần của quyết định trên cũng như quy định đề án đổi mới SGK phổ thông là hợp lý.

Trong trường hợp, nếu GS. Hồ Ngọc Đại không đồng tình thì theo Thông tư 33 quy định đối với các bản mẫu SGK được đánh giá không đạt, nếu tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn SGK thì bản mẫu SGK phải được xây dựng lại để thẩm định như lần đầu.

Vì vậy, tập thể tác giả bản mẫu sách Tiếng Việt 1, Toán 1 do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên có thể tiếp tục hoàn thiện các bản mẫu SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đề nghị thẩm định lại.

Lương Minh