Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong chương trình phổ thông mới

(CLO) Bộ GD&ĐT vừa có quyết định phê duyệt thêm 7 cuốn sách giáo khoa (SGK ) lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Như vậy tính đến nay có 45 cuốn SGK được phê duyệt sử dụng cho chương trình phổ thông mới triển khai từ năm học 2020-2021.

Audio
Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa, nâng tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn. Ảnh TL.

Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa, nâng tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn. Ảnh TL.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT tối 26/2 cho biết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký Quyết định 512 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, có 7 SGK được phê duyệt lần này, nâng tổng số SGK lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục. 7 SGK được phê duyệt ngày 21/2 gồm 1 cuốn môn tự nhiên xã hội, 3 cuốn môn giáo dục thể chất, 2 cuốn môn hoạt động trải nghiệm, 1 cuốn môn tiếng Anh.

Trước đó, năm 2019 Bộ GD&ĐT tổ chức hai lần thẩm định sách giáo khoa lớp 1, lần đầu vào tháng 5 và lần hai vào tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu SGK được được Bộ trưởng GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ GD&ĐT đề nghị thẩm định lần hai. Một bản mẫu SGK chưa kịp gửi thẩm định lần một cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Ở lần thẩm định tháng 10/2019, Bộ GD&ĐT tiếp nhận tám bản mẫu SGK của bốn môn học/hoạt động giáo dục từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Sau hai vòng thẩm định, Hội đồng thẩm định đã đánh giá “đạt” đối với 7/8 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở bốn môn học/hoạt động giáo dục và đề nghị Bộ trưởng xem xét phê duyệt. Các bản mẫu SGK này được tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở cụ thể hóa Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Nhiều bản mẫu SGK có quan điểm biên soạn, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Theo Bộ GD&ĐT, 45 cuốn SGK của chín môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 được phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, là thành công bước đầu của việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa. Bộ GD&ĐT đề nghị các NXB có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT cho biết ngày 24/2 đã tiếp tục thông báo thẩm định sách giáo khoa lớp 1, thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 25/2 đến 10/3.

PV