Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GD&ĐT rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới giáo dục trong cả nước

(CLO) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa gửi chỉ thị toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản trong năm học 2019- 2020. Trong đó, trọng tâm quy hoạch quỹ đất xây dựng trường, lớp và đẩy mạnh chất lượng giáo dục ở mọi mặt.

Audio
Bộ GD&ĐT: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới giáo dục trong cả nước. Ảnh minh họa

Bộ GD&ĐT: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới giáo dục trong cả nước. Ảnh minh họa

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, quán triệt phương châm hành động “bứt phá” của Chính phủ để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã định hướng toàn ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ cho năm hoạc 2019 - 2020 như sau: 

Thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục; Đề xuất quy hoạch và bố trí quỹ đất để xây dựng trường, lớp mầm non, phổ thông; Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các lớp, nhóm lớp trẻ, mẫu giáo độc lập tư thục và trường mầm non ở các địa bàn có khu công nghiệp.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏtại địa phương; thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo nguyên tắc tạo thuận lợi, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục; Hướng dẫn thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục thường xuyên theo các quy định hiện hành.

Theo đó, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo sư phạm giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; Tổ chức thực hiện Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập và Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạmsau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đối với nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị toàn ngành thực hiện nghiêm túc về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;

Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên, khắc phục tình trạng dạy thêm trái quy định.

Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm quy định về định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học. Không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc ở “đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên”; Xử lý dứt điểm việc hợp đồng giáo viên nhiều năm mà không thực hiện tuyển dụng viên chức tại một số địa phương.

Đối với các địa phương: Chủ động đặt hàng các trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho địa phương, gắnđào tạo với nhu cầu sử dụng.

Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lý giáo dục phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới;

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Đặc biệt vấn đề nâng cao đạo đức nhà giáo: Bộ trưởng quán triệt tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Kiên quyết xử lý nghiêm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo (không bố trí đứng lớp đối với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo).

Ngoài ra, các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Bộ trưởng, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị tập trung tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo thẩm quyền.

Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

Lương Minh