Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Giáo dục & Đào tạo giải trình về ý kiến “Chương trình môn Tiếng Việt 1 nặng”

(CLO) "Tổng lượng âm, vần dạy cho học sinh vẫn như cũ, số tiết lại nhiều hơn, học giãn ra nên bản chất là giảm tải".

Audio

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung liên quan đến giáo dục trong đó có giải trình về ý kiến “Chương trình môn Tiếng Việt 1 nặng”.

Trong báo cáo của Bộ GD&ĐT chỉ rõ, sau khoảng 2- 3 tuần triển khai thực hiện sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới, một số giáo viên, phụ huynh học sinh và cử tri có phản ánh “môn Tiếng Việt lớp 1 nặng” (8 môn khác ít thấy ý kiến).

Hiện nhiều phụ huynh học sinh phản ánh sách Tiếng Việt 1

Hiện nhiều phụ huynh học sinh phản ánh sách Tiếng Việt 1 "nặng" đối với học sinh (ảnh nguồn internet).

Nguyên nhân của tình trạng này một phần do chương trình mới, với quan điểm học sinh đọc thông viết thạo sẽ học tốt hơn các môn học khác, đã cơ cấu thời gian đầu của cấp Tiểu học học sinh học Tiếng Việt nhiều hơn (so với Chương trình 2006).

Bên cạnh đó, năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình mới, với nhiều điểm mới, lại được triển khai thực hiện trong bối cảnh có những khó khăn do trước đó phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID -19, nên học sinh chưa có điều kiện được làm quen với giáo viên phải tập huấn trực tuyến là chính, ít có thời gian tương tác, thực hành về nghiệp vụ trước khi dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới.

Tuy vậy, qua thực tế khảo sát tại một số địa phương, bên cạnh một số giáo viên còn gặp khó khăn trong việc dạy môn học này, nhiều giáo viên dạy lớp 1 bước đầu áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cho biết tổng lượng âm, vần dạy cho học sinh vẫn như cũ, số tiết lại nhiều hơn (tăng 2 tiết/tuần so với chương trình cũ), học giãn ra nên về bản chất là giảm tải, thuận lợi hơn cho giáo viên tổ chức dạy, nhất là đối với những học sinh tiếp thu khó khăn hơn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa lớp 1 mới, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 3977 chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện một số giải pháp như: Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở;

Giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Thời khóa biểu cần bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1;

Tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình;

Chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở đào tạo giáo viên trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường chỉ đạo, tổ chức tập huấn chuyên môn; chỉ đạo các nhà xuất bản, các tác giả sách giáo khoa thực hiện các giải pháp linh hoạt, đa dạng để kịp thời hỗ trợ địa phương và giáo viên khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mới.

Trinh Phúc