Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cách tính tổng tiền lương 12 tháng của giáo viên

(CLO) Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học là tổng tiền lương các tháng theo biên chế năm học từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề.

Audio

Hiện nay việc tính tiền lương 1 giờ dạy thêm đối với nhà giáo thực hiện theo Thông tư liên tịch 7/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, nhưng công thức tính tổng tiền lương 12 tháng trong năm học chưa được hướng dẫn cụ thể, nên có địa phương, mỗi trường lại có cách tính khác nhau.

Do đó, nhiều giáo viên thắc mắc phương pháp tính tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học được quy định như thế nào?

Hiện cách tính tiền lương khiến nhiều giáo viên vẫn còn thắc mắc (ảnh minh họa).

Hiện cách tính tiền lương khiến nhiều giáo viên vẫn còn thắc mắc (ảnh minh họa).

Trả lời câu hỏi trên, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản giải đáp về vấn đề này. Cụ thể, Bộ này cho biết, chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 7/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, cụ thể như sau:

Tiền lương 1 giờ dạy = (Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học/ Định mức giờ dạy một năm) x (Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)/ 52 tuần)

Theo đó, tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo bao gồm: Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học là tổng tiền lương các tháng theo biên chế năm học từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề bao gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có);

Trong đó, tiền lương một tháng được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC sau khi đã trừ các khoản đóng góp BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp của nhà giáo theo quy định.

Trinh Phúc