Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GTVT bác bỏ đề xuất trông xe dưới gầm cầu của Hà Nội

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời đề nghị của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung thông tư của Bộ GTVT để duy trì các điểm trông giữ phương tiện dưới khu vực gầm cầu trên địa bàn.

Audio
Điểm trông giữ phương tiện dưới gầm cầu vượt Mai Dịch

Điểm trông giữ phương tiện dưới gầm cầu vượt Mai Dịch

Theo đó, ngày 11/2, Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản của UBND TP Hà Nội đề nghị điều chỉnh một số nội dung của Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để duy trì các điểm giữ xe dưới khu vực gầm cầu trên địa bàn.

Trả lời UBND TP Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải cho biết; tại khoản 3, điều 22, nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định: "Chợ, điểm kinh doanh dịch vụ bố trí bãi dừng đỗ xe, nơi tập kết hàng hóa phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và tổ chức điểm đấu nối ra, vào đường bộ theo quy định".

Tại khoản 3, điều 1 của Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định, "Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Đối với các vị trí gầm cầu đường bộ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời trước thời điểm có hiệu lực của thông tư này, khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng có trách nhiệm hoàn trả hiện trạng ban đầu và bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ.

Trường hợp hết thời hạn sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng tạm thời không thực hiện hoàn trả, cơ quan quản lý đường bộ xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho UBND các cấp để tổ chức cưỡng chế, giải tỏa theo quy định".

Bộ Giao thông vận tải khẳng định thông tư số 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải là văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật giao thông đường bộ và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ, phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật tại các văn bản quy phạm pháp luật cao hơn.

Vì vậy, việc tiếp tục cho phép sử dụng gầm cầu vượt để làm điểm trông gửi xe và sửa đổi một số điều của thông tư 35/2017/TT-BGTVT theo đề nghị của UBND TP Hà Nội là không có cơ sở pháp lý.

Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định của pháp luật.

P.V