Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019

(CLO) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 1135/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Audio
Thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực giao thông vận tải và kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm (nếu có).

Bộ GTVT quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong “Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải” ban hành kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2018 của Bộ.

Các nội dung do Thanh tra Bộ GTVT chủ trì thực hiện gồm: Thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị hoạt động vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện.

Thanh tra trách nhiệm các chủ thể trong công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km17+027 - Km 50+00 địa phận tỉnh Bình Định và đoạn Km 108+00 - Km 131 + 300 trên địa bàn huyện Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT tại đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các đối tượng khác có liên quan.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến quốc lộ được giao quản lý của Sở GTVT Gia Lai, Hòa Bình.

Các nội dung Thanh tra do tổng cục, các cục chủ trì thực hiện (Tổng cục đường bộ Việt Nam) gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến quốc lộ được giao quản lý tại Sở GTVT Tuyên Quang.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ tại Sở GTVT, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ và kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của các bến ô tô khách của Sở GTVT Kon Tum, Tiền Giang và các đối tượng có liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Chánh Thanh tra Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc; tham mưu, đề xuất xử lý các vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Ngọc Hải