Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GTVT: Dừng thực hiện dự án BOT trên Quốc lộ 30

(CLO) Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành quyết định dừng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 30 (đoạn từ Km1+200 - Km34+230) qua địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp theo hình thức BOT.

Audio
Bộ GTVT dừng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 30 qua địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp theo hình thức BOT. Ảnh: TL

Bộ GTVT dừng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 30 qua địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp theo hình thức BOT. Ảnh: TL

Cụ thể, Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án 7 phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ xác nhận phần khối lượng, công việc do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã thực hiện và công tác thanh, quyết toán để hoàn chỉnh các thủ tục chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng giao các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại các văn bản số 14603/2017, số 881/2018 và số 3234/2018 của Bộ và các quy định pháp luật có liên quan hoàn tất thủ tục pháp lý về quyết toán khối lượng, giá trị và chấm dứt hợp đồng quy định.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ GTVT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cho biết, dự án mở rộng Quốc lộ 30 đoạn An Hữu - TP.Cao Lãnh (Km1+200 - Km34+230 qua địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp) theo hình thức BOT gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt là trái Nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 21/10/2017 đối với các công trình giao thông thực hiện theo hình thức BOT.

Nghị quyết 437 nêu rõ, hình thức BOT chỉ áp dụng đối với tuyến đường làm mới và có sự lựa chọn cho người dân. Trong khi, Quốc lộ 30 là dự án cải tạo, nâng cấp trên tuyến đường hiện hữu.

Bên cạnh đó, sau hơn hai năm triển khai, dự án vẫn chưa có chuyển biến do phải chuyển đổi nhà đầu tư và việc phê duyệt khung chính sách còn gặp nhiều vướng mắc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT rà soát các trạm BOT còn bất cập để đưa ra giải pháp xử lý. Đặc biệt, Nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành đã nêu rõ, chỉ làm đường BOT trên những tuyến song hành, không làm trên đường hiện hữu.

Ngoài ra, dự án mở rộng Quốc lộ 30 đoạn An Hữu - TP.Cao Lãnh (Km1+200 - Km34+230 qua địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp) theo hình thức BOT đáng lẽ phải dừng từ lâu vì nhà đầu tư vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.

P.V