Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GTVT được giao hơn 3.112 tỷ đồng vốn cho hai dự án

(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Bộ Giao thông vận tải hơn 3.112 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án.

Báo nói Công luận
Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan. Ảnh: TL

Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan. Ảnh: TL

Trong đó, vốn thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan 1.709,717 tỷ đồng và Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn Km00-Km 123+105,17 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BT là 1.402,539 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Giao thông vận tải thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức vốn kế hoạch cho từng dự án và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 29/2/2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải rà soát thủ tục đầu tư, điều kiện giao kế hoạch vốn hàng năm trước khi quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho 2 dự án nêu trên.

Bộ Giao thông vận chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho 2 dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

PV