Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GTVT kiến nghị không triển khai thu phí ETC tại 7 trạm BOT

(CLO) Bộ GTVT vừa có kiến nghị lên Thủ tướng cho phép không triển khai thu phí tự động không dừng tại 3 trạm trên QL51 và 4 trạm do UBND tỉnh Cà Mau quản lý.

Audio
Theo Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng không triển khai thu phí ETC tại 7 trạm thu phí BOT

Theo Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng không triển khai thu phí ETC tại 7 trạm thu phí BOT

Theo Bộ GTVT, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) giai đoạn 1 thực hiện ở 44 trạm thu phí, giai đoạn 2 gồm 33 trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý. Ngoài ra, còn các trạm thu phí do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện.

Đến nay, hệ thống ETC giai đoạn 1 đã vận hành 40/44 trạm. Còn 4 trạm thu phí chưa triển khai thuộc 4 đường cao tốc do VEC quản lý do những vướng mắc về nguồn vốn.

Đối với dự án giai đoạn 2, Bộ GTVT cho biết, đã lựa chọn thêm đơn vị cung cấp dịch vụ thứ 2 là Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam (nền tảng là Tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội - Viettel) để triển khai đồng loạt. Nhà đầu tư cam kết hoàn thành lắp đặt thiết bị ETC tại 25/33 trạm đủ điều kiện triển khai.

Đến nay nhà đầu tư ETC đã cam kết hoàn thành việc lắp đặt thiết bị thu phí ETC tại toàn bộ 25 trạm thu phí.

8 trạm còn lại không thể triển khai hoặc lùi thời gian triển khai sau năm 2020 do có 3 trạm thu phí có doanh thu quá thấp là trạm km 1.747 đường Hồ Chí Minh, cầu Mỹ Lợi và Thái Hà; 2 trạm chưa được thu phí và đang báo cáo Thủ tướng phương án bố trí ngân sách hoàn trả cho nhà đầu tư là trạm Bờ Đậu quốc lộ 3 và trạm T2 quốc lộ 91; 3 trạm trên quốc lộ 51 có thời gian thu phí còn lại ngắn dưới ba năm.

Bộ GTVT cho rằng, việc triển khai thu phí ETC tại 8 trạm nêu trên sẽ không hiệu quả, phá vỡ phương án tài chính dự án BOT và dự án thu phí điện tử không dừng, ảnh hưởng lớn tới các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, các dự án này nằm trên các tuyến có lưu lượng giao thông thấp, không ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hệ thống ETC trên toàn quốc. Đối với các trạm thu phí này, Bộ GTVT cho hay, sẽ có giải pháp tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác thu phí đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Đối với các trạm do địa phương quản lý có tổng số 39 trạm. Cơ bản các địa phương đều cam kết kết hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng UBND tỉnh Cà Mau đề xuất không triển khai ETC đối với 4 trạm do tỉnh này quản lý vì các trạm này thu phí các công trình cầu có quy mô nhỏ, xe ô tô qua các cầu không nhiều mà chủ yếu là mô tô 2 bánh, việc lắp đặt ETC gặp nhiều khó khăn và không đảm bảo tính khả thi.

Theo Bộ GTVT về tổng thể, đến 31/12/2020 cơ bản toàn bộ các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai sẽ được lắp đặt, vận hành hệ thống ETC đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngoại trừ 4 trạm do VEC quản lý, 8 trạm không đủ điều kiện triển khai và 4 trạm do UBND tỉnh Cà Mau đề xuất không triển khai.

Để phù hợp với lộ trình và điều kiện thực hiện, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT không triển khai thu phí tự động không dừng tại 3 trạm thu phí hoàn vốn QL51 do có thời gian thu phí còn lại ngắn và 4 trạm do UBND tỉnh Cà Mau quản lý theo đề xuất nêu trên.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng kiến nghị chưa triển khai thu phí ETC tại 2 trạm là Bờ Đậu - QL3, trạm T2 - QL91 do chưa đủ điều kiện triển khai; Lùi thời gian triển khai thu phí ETC tại 3 trạm thu phí có doanh thu quá thấp (trạm cầu Thái Hà, trạm Cầu Mỹ Lợi và trạm Km1747 đường Hồ Chí Minh), giao Bộ GTVT xem xét, quyết định thời điểm triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

T.Toàn