Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ GTVT thúc tiến độ 3 địa phương chậm triển khai thu phí không dừng

(CLO) Trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh (TP HCM), trạm QL39B (tỉnh Thái Bình) và 4 trạm thu phí trên ĐT768 (tỉnh Đồng Nai) hiện vẫn chưa triển khai thu phí không dừng.

Audio
Dự án thu phí tự động không dừng chậm nhất đến 31/12/2020 sẽ phải hoàn thành. Ảnh minh hoạ

Dự án thu phí tự động không dừng chậm nhất đến 31/12/2020 sẽ phải hoàn thành. Ảnh minh hoạ

Bộ GTVT vừa có công văn đề nghị UBND 3 địa phương là: TP HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Thái Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các trạm thu phí do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công văn nêu rõ, theo số liệu tổng hợp, hiện nay còn một số trạm thu phí do UBND TP HCM (trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh), tỉnh Đồng Nai (trạm thu phí ĐT768) và tỉnh Thái Bình (trạm thu phí QL39B) là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai còn chậm so với tiến độ yêu cầu.

Dự án thu phí tự động không dừng (ETC) do Bộ GTVT quản lý bao gồm 2 giai đoạn với tổng số 77 trạm thu phí. Đến thời điểm ngày hôm nay (16/12), tiến độ các trạm này cơ bản đáp ứng yêu cầu. Còn lại 50 trạm thu phí do 16 địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (riêng Cà Mau có 4 trạm thu phí chỉ thu phương tiện thô sơ và nội bộ tỉnh nên kiến nghị không triển khai ETC).

Để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như nhu cầu của xã hội, Bộ GTVT đề nghị 3 địa phương nêu trên đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí còn chậm tiến độ, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và kết nối liên thông trong toàn hệ thống thu phí điện tử không dừng.

“Các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và mọi vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp đến 31/12/2020, các trạm thu phí chưa chuyển sang thu phí điện tử không dừng, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg để xem xét thực hiện theo thẩm quyền”, công văn của Bộ GTVT nêu.

Được biết, các trạm thu phí nói trên đều đang có vướng mắc. Đối với trạm thu phí trên QL39B của tỉnh Thái Bình chưa triển khai thu phí ETC do trạm này có doanh thu thấp (dưới 10% so với phương án tài chính), thu không đủ chi phí quản lý.

Đối với 2 trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh (TP HCM) do là trạm thu phí để thực hiện công tác bảo trì không ảnh hưởng bởi Quyết định 19 nên chưa triển khai. Hiện nay, 2 trạm này mới thực hiện công tác thẩm định để phê duyệt hạng mục thu phí lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Còn 4 trạm thu phí trên đường tỉnh 768 của tỉnh Đồng Nai hiện chưa phê duyệt được hạng mục lắp đặt hệ thống và chưa lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng do chưa rõ thẩm quyền đơn vị thẩm định, phê duyệt hạng mục này.

Thế Vũ