Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ LĐ-TB&XH khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến

(CLO) Ngày 23/11, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chính thức được khai trương.

Audio

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Bộ LĐ-TB&XH trong việc triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến. Phó Thủ tướng cho rằng, đây mới chỉ là bước ban đầu, Bộ LĐ-TB&XH cần đặt mục tiêu cao hơn nữa. Bộ phải có trách nhiệm hướng dẫn các cấp, các địa phương làm tốt các dịch vụ công ở bên dưới và kết nối vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ, từ đó kết nối vào Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ LĐ-TB&XH khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến
 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cùng thực hiện nghi thức khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ LĐ-TBXH (Ảnh: Bộ LĐ-TBXH) 
Tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ LĐ-TB&XH sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp như: truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, tiết kiệm thời gian... Bên cạnh đó, việc vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp Bộ trong việc quản lý thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thông tin, kết quả và đảm bảo kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ LĐ-TB&XH khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến
 2

Giao diện của Cổng dịch vụ công trực tuyến 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH xác định cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin là khâu đột phá, trong đó, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng. Theo đó, Bộ sẽ tập trung vận hành tốt Cổng dịch vụ công trực tuyến được khai trương ngày hôm nay và bổ sung thêm các dịch vụ công trực tuyến mới trong năm 2017, 2018 (riêng năm 2017 Bộ sẽ triển khai thêm mới 09 dịch vụ công trực tuyến), triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính qua đó góp phần công khai, minh bạch. Đồng thời đa dạng hóa hình thức triển khai dịch vụ công trực tuyến, tăng cường thêm các tiện ích để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ LĐ-TB&XH có địa chỉ http://dvc.molisa.gov.vn. Đến nay, Cổng đã kết nối với 5 dịch vụ công trực tuyến triển khai trong năm 2016 thuộc 3 lĩnh vực: Quản lý lao động ngoài nước, An toàn lao động, Việc làm. Năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH đang triển khai xây dựng 9 dịch vụ công trực tuyến và Cổng dịch vụ công trực tuyến hiện đã sẵn sàng kết nối với các dịch vụ công trực tuyến nêu trên.

PV