Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ LĐTB&XH phê duyệt ngành, nghề trọng điểm ba cấp độ

(CLO) Bộ LĐ-TB&XH vừa phê duyệt ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 .

Trong đó, đối với các trường cao đẳng, trung cấp công lập, Bộ LĐTB&XH đã lựa chọn 134 ngành, nghề trọng điểm ở các cấp độ (Quốc gia, Khu vực Asean, Quốc gia). Bộ cũng đã chọn 412 trường nghề trọng điểm với 1.504 lượt ngành, nghề trọng điểm ở 3 cấp độ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 
Đối với các trường cao đẳng, trung cấp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc DN nhà nước, Bộ LĐTB&XH đã lựa chọn 64 ngành, nghề trọng điểm ở 3 cấp độ. 

Bộ cũng lựa chọn 50 trường với 129 lượt ngành, nghề trọng điểm. Bộ ưu tiên lựa chọn nhóm ngành, nghề về công nghệ, kỹ thuật, nông nghiệp, công nghiệp. Đặc biệt, những ngành, nghề phục vụ trực tiếp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nông nghiệp công nghệ cao, nghề gắn với chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

PV