Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Ngoại giao cần nhạy cảm trong tham mưu, xử lý tình huống

(CLO) Đây là một trong nội dung chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2019 của Bộ Ngoại giao vào hôm nay (22/7).

Audio
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TG&VN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TG&VN

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác đối ngoại trong Bộ Ngoại giao đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao thế và lực của đất nước. Bộ Ngoại giao đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu và đề xuất chính sách cho Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, với nhiều đề án, báo cáo lớn về đối ngoại. Quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống tiếp tục được đưa vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển đảo. Khuôn khổ quan hệ với các đối tác tiếp tục được mở rộng và nâng cấp (thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện với Brunei, Hà Lan, nâng tổng số Đối tác chiến lược/Đối tác toàn diện lên 30 quốc gia).

Hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển có bước đột phá mới cả về lượng và chất với việc Hiệp định CPTPP chính thức được triển khai, Hiệp định tự do thương mại với EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư được ký kết. Đối ngoại đa phương đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu thể hiện tinh thần của Chỉ thị 25 về Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao (192/193) cho thấy sự tín nhiệm của bạn bè quốc tế và khả năng đóng góp giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực của Việt Nam.

Công tác ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, bảo hộ công dân, Người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm. Công tác ngoại vụ địa phương tiếp tục phát huy tinh thần lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho đất nước. Công tác xây dựng ngành, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được chú trọng, hướng tới mục tiêu từng bước hiện đại hóa Bộ Ngoại giao, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, tinh nhuệ, tích cực, năng động và sáng tạo. Công tác Đảng, đoàn thể tiếp tục được triển khai hiệu quả, thực chất.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TG&VN

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TG&VN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, nửa đầu năm 2019, diễn biến tình hình quốc tế nhanh hơn, phức tạp hơn, nhiều vấn đề khó lường nổi lên. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai linh hoạt, chủ động theo tinh thần của Hội nghị Ngoại giao 30, Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019; bám sát được chương trình đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao, giữ được cân bằng linh hoạt trong quan hệ với các nước lớn, các đối tác.

Về một số việc cần quan tâm trong công tác đối ngoại thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh cần làm tốt chương trình công tác năm 2019, trong đó, một số điểm cần lưu tâm: Thứ nhất, cần nghiên cứu, đánh giá sâu hơn nữa về tình hình; nhạy cảm trong tham mưu, xử lý tình huống. Thứ hai, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ và giữa Bộ với các Bộ, ban, ngành cơ quan. Thứ ba, nhạy bén hơn nữa, gắn công tác với nhu cầu, ưu tiên phát triển của đất nước. Về công tác xây dựng ngành, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chỉ đạo cần tiếp tục làm tốt và quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ và quản lý kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Trên cơ sở những đánh giá về tình hình khu vực, thế giới và những kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm, toàn thể cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao quyết tâm thực hiện thắng lợi những định hướng ưu tiên trong 06 tháng cuối năm 2019, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội XII, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

PV