Điều chỉnh kích thước chữ

Bổ nhiệm 2 Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

(CLO) Ngày 8/4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Audio
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam trao quyết định bổ nhiệm 2 phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: Báo Quảng Nam

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam trao quyết định bổ nhiệm 2 phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: Báo Quảng Nam

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam điều động và bổ nhiệm 2 Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đối với ông Thiều Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương và ông Lê Quang Triều, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, ông Thiều Việt Dũng từng trải qua các vị trí công tác như Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh Quảng Nam; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai trình UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế mở Chu Lai;

Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế mở Chu Lai; tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai…

T.Toàn