Điều chỉnh kích thước chữ

Bổ nhiệm lãnh đạo 8 đơn vị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(CLO) Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 đơn vị: Ban Quản lý Đào tạo, Viện Báo chí, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Xuất bản, Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quan hệ quốc tế.

Audio
Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: ajc.edu.vn

Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: ajc.edu.vn

Dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ có PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS, TS Lưu Văn An;  PGS, TS Phạm Minh Sơn; PGS, TS Mai Đức Ngọc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, các cán bộ, giảng viên.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đã đọc các quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp trưởng cho 8 đơn vị trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo Quyết định bổ nhiệm, từ tháng 02/ 2019 các đồng chí:

PGS, TS Trần Thanh Giang thôi giữ chức Chánh Văn phòng Học viện để giữ chức Trưởng ban Quản lý Đào tạo;

PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Báo chí được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Báo chí;

PGS, TS Hà Huy Phượng, Phó Trưởng khoa Xuất bản được bổ nhiệm giữ chứcTrưởng Khoa Xuất bản;

PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Quan hệ quốc tế;

TS Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại ngữ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Ngoại ngữ;

TS Lê Thị Thúy, Phó Trưởng khoa Kinh tế chính trị được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Kinh tế chính trị;

TS Trần Thị Thu Hiền, Phó Trưởng khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sự phạm;

TS Bùi Thị Kim Hậu, Phó Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Báo chí cho PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Báo chí cho PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Xuất bản cho PGS, TS Hà Huy Phượng. Ảnh: ajc.edu.vn

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Xuất bản cho PGS, TS Hà Huy Phượng. Ảnh: ajc.edu.vn

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS, TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới. Mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ trở thành hạt nhân đoàn kết, quy tụ, gắn bó tập thể đơn vị cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

PV