Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Nội vụ: Không tổ chức các chuyến đi công tác nếu không thật cần thiết

(CLO) Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị không tổ chức các chuyến đi công tác nếu không thật cần thiết; trường hợp đặc biệt cần thiết phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Audio

Ngoài ra, hạn chế các cuộc họp. Trường hợp cần thiết phải tổ chức, các đơn vị phải tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ cũng đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch ứng phó dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm phản ứng nhanh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát; xây dựng phương án ứng trực để bảo đảm không bị động trong mọi tình huống. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ (ảnh Bộ Nội vụ)

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ (ảnh Bộ Nội vụ)

Thủ trưởng các đơn vị báo cáo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng tuần tại đơn vị gửi về cơ quan Thường trực (Văn phòng Bộ, Phòng Hành chính – Quản trị) trước 16h hàng ngày (báo cáo ngày) và trước 16h thứ 6 hàng tuần (báo cáo tuần).

Yêu cầu các đơn vị: Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ xây dựng phương án giảng dạy và học tập phù hợp với đặc điểm của cơ sở đào tạo, có khuyến cáo học viên, sinh viên hạn chế di chuyển tới các nơi tập trung đông người.