Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Quốc phòng trao tặng danh hiệu cao quý cho các bác sĩ quân y

(CLO) Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng tổ chức trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú trong quân đội năm 2020.

Audio

Để xét tặng các danh hiệu cao quý này, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn quy trình xét chọn cho các thầy thuốc trong quân đội. Cơ sở quân y các cấp phát hiện, niêm yết danh sách và tổ chức hội nghị thầy thuốc nghe báo cáo thành tích cá nhân và bỏ phiếu tín nhiệm. Các thầy thuốc phải đạt tối thiểu 80% số phiếu tín nhiệm của những người tham gia hội nghị này.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn trao bằng chứng nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cho các bác sĩ quân y

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn trao bằng chứng nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cho các bác sĩ quân y

Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng tiến hành bình xét theo nguyên tắc xem xét thành tích từng cá nhân và bỏ phiếu kín để bầu chọn. Các thầy thuốc đạt tối thiểu 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên hội đồng sẽ được niêm yết danh sách công khai để lấy ý kiến của quần chúng và sau đó thông qua cấp ủy trước khi báo cáo lên hội đồng cấp trên.

Kết quả, toàn quân có 20/21 ứng viên danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và 76/77 ứng viên danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú đạt đủ số phiếu tín nhiệm của các thành viên Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú và được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua, đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: "Được Đảng và Bác Hồ quan tâm lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được bộ đội và nhân dân thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành quân y luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”, luôn tỏ rõ bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng, hết lòng, hết sức chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, phục vụ bộ đội và nhân dân".

Trước đó, ngày 17/11/2020, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 116 đồng chí và danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 1.698 đồng chí trong toàn quốc, trong đó quân đội có 20 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và 75 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.