Điều chỉnh kích thước chữ

Bổ sung 733,322 tỷ đồng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 235/QĐ-TTg bổ sung số tiền 733,322 tỷ đồng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 1).

Audio
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ sung số tiền 733,322 tỷ đồng kinh phí bầu cử. Ảnh minh họa - internet

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ sung số tiền 733,322 tỷ đồng kinh phí bầu cử. Ảnh minh họa - internet

Theo đó, số tiền 733,322 tỷ đồng được trích từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách trung ương năm 2021 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Quyết định nêu trên, kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 17,49 tỷ đồng; kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 715,832 tỷ đồng.

"Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch", Quyết định nêu rõ.

Theo Bộ Tài chính, kinh phí phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được sử dụng chi cho các nội dung sau: Chi xây dựng các văn bản hướng dẫn; các báo cáo, văn bản liên quan; chi in ấn tài liệu, ấn phẩm phục vụ bầu cử; chi xây dựng, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử về công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chi trang thiết bị phục vụ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; chi bảo đảm an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động bầu cử. Cùng với đó là tổ chức các hội nghị; chi cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử...

Trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Tài chính cũng quy định chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử.

Theo đó, bồi dưỡng theo mức khoán/tháng đối với các đối tượng sau: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Trưởng các Tiểu ban Hội đồng bầu cử quốc gia: Mức 2.200.000 đồng/người/tháng.

Thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Trưởng các Tiểu ban, thành viên các Tiểu ban; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Thành viên thuộc Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia: 1.800.000 đồng/người/tháng.

Các đối tượng được huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử (ngoài các đối tượng đã được huy động, trưng tập tham gia tại các Tiểu ban, các tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia) mức bồi dưỡng 150.000 đồng/người/ngày…

Quốc Trần