Điều chỉnh kích thước chữ

Bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 cho Kiểm toán Nhà nước

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước.

Audio
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: quochoi.vn

Thực hiện Phiên họp thứ 46, ngày 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước với tỷ lệ 100% đại biểu biểu quyết tán thành.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí giao cho Chính phủ trình lên Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 10. Nội dung này sẽ được đưa vào Nghị quyết Dự toán Ngân sách Nhà nước hoặc đưa vào Nghị quyết chung.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, về thẩm quyền quyết định: Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, căn cứ Khoản 8 Điều 19 của Luật Ngân sách Nhà nước, thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Vì vậy, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định là đúng quy định của pháp luật.

Về vấn đề cụ thể: Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ nêu trên là cần thiết và hợp lý.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, không thể giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Do vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính- Ngân sách  nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020).

Ông Nguyễn Đức Hải cũng nhấn mạnh, đến nay Chính phủ mới báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 là rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của Chương trình, do đó, đề nghị Chính phủ giải trình rõ về vấn đề này.

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải nêu rõ, để bảo đảm kịp thời kinh phí cho cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ của Chương trình, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Trên cơ sở các ý kiến, để đảm bảo thực hiện đúng cam kết với Nhà tài trợ, Ủy ban Tài chính- Ngân sách trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 cho Kiểm toán Nhà nước; giao Chính phủ tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Thế Vũ