Điều chỉnh kích thước chữ

Bổ sung Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 quy mô 400 ha vào quy hoạch

(CLO) Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với quy mô 400 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Audio
Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ảnh: Báo Đắk Nông

Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ảnh: Báo Đắk Nông

Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 trên địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông với quy mô 400,35 ha, có phía Tây giáp Khu công nghiệp Nhân Cơ và đường Hồ Chí Minh, 3 phía còn lại giáp suối và đất nông nghiệp.

Các khu công nghiệp khác của tỉnh Đắk Nông nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 và công văn số 565/TTg-KTN ngày 22/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Theo quy hoạch được duyệt vào tháng 2/2019, Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 được phân thành 4 phân khu chức năng chính, trong đó bao gồm các chức năng: Nhà máy xí nghiệp, kho tàng, trung tâm điều hành và dịch vụ công cộng, cây xanh cảnh quan và cách ly, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, khu ở chuyên gia và công nhân, đường giao thông.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đảm bảo không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch; cập nhật Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt; tập trung thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc thực hiện thu hồi khoáng sản trong khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 853/TTg-CN ngày 7/7/2020, lưu ý đảm bảo tiến độ thực hiện thu hồi khoáng sản để tạo thuận lợi cho việc triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp.

UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án khai thác, thu hồi và tiêu thụ quặng bô-xít, phương án đền bù giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác để đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội của Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thu hồi quặng bô-xít trong khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 hàng năm và khi kết thúc dự án.

T.Toàn