Điều chỉnh kích thước chữ

Bổ sung quy định điều kiện công bố hết dịch COVID-19

(CLO) Bệnh COVID-19 thuộc nhóm A, thời gian ủ bệnh trung bình 14 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 28 ngày, tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế.

Audio
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đón tiếp, cách ly y tế cho người đi từ vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng. Ảnh: NĐT

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đón tiếp, cách ly y tế cho người đi từ vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng. Ảnh: NĐT

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Quy định mới bổ sung thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh COVID-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra) tại Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016.

Theo đó, bệnh COVID-19 thuộc nhóm A, thời gian ủ bệnh trung bình 14 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 28 ngày, tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế.

PV