Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tài chính: Cá nhân cho thuê nhà sẽ được hoàn trả thuế

(CLO) Theo Bộ Tài chính, đối với cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trong năm dưới 100 triệu đồng đã khai, nộp thuế trong năm 2021, sẽ được hoàn trả hoặc bù trừ các kỳ sau.

Audio

Chiều 23/6, Bộ Tài chính đã có thông báo, đính chính về một số nội dung được quy định tại Thông tư 40, hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa được Bộ này ban hành.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện Thông tư 40 trong đó có các nội dung về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân (GTGT, TNCN) phải được đảm bảo theo đúng quy định của các Luật thuế có liên quan.

Theo Bộ Tài chính, đối với cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trong năm dưới 100 triệu đồng đã khai, nộp thuế trong năm 2021, sẽ được hoàn trả hoặc bù trừ các kỳ sau.

Theo Bộ Tài chính, đối với cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trong năm dưới 100 triệu đồng đã khai, nộp thuế trong năm 2021, sẽ được hoàn trả hoặc bù trừ các kỳ sau.

Bộ Tài chính nhấn mạnh: Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế.

Trường hợp trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế; giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt là việc cung cấp các dịch vụ Thuế điện tử để cá nhân, hộ kinh doanh có thể khai, nộp và hoàn thuế điện tử thuận lợi.

Ngoài ra, để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. 

Theo đó, cá nhân cho thuê tài sản phát sinh thuế TNCN phải nộp trong năm 2021 sẽ chưa phải nộp thuế cho đến ngày 31/12/2021.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế sớm có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40 theo đúng quy định của pháp luật.

Việt Vũ