Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tài chính: Cá nhân, tổ chức quyên góp cứu trợ phải công khai tài chính

(CLO) Bộ Tài chính đề xuất các cá nhân, tổ chức vận động, quyên góp tiền ủng hộ phải công khai, minh bạch tài chính.

Audio
Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức, cá nhân tài trợ phải công khai tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức, cá nhân tài trợ phải công khai tài chính

Đây là ý kiến được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo sửa đổi Nghị định số 64/2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện được đưa ra lấy ý kiến các bộ, ngành và giới chuyên môn.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính nói đến việc bổ sung quy định cá nhân được tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, với hai phương án.

Phương án thứ nhất cá nhân có nguyện vọng vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố thì thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (hiện vật).

Cá nhân cần thông báo cho chính quyền địa phương nơi tiếp nhận hỗ trợ về phạm vi, mức, thời gian hỗ trợ, để được phối hợp, hướng dẫn phân phối nguồn đóng góp và đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất, các khoản do cá nhân vận động quyên góp phải đảm bảo công khai, minh bạch. "Cá nhân có trách nhiệm báo cáo, công khai về hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện khi được yêu cầu".

Phương án thứ hai, dự thảo sửa đổi Nghị định trên nêu rõ khi thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra trong nước, gây thiệt hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân thì cá nhân được phép vận động cứu trợ để hỗ trợ khắc phục khó khăn.

Với các tổ chức đứng ra vận động cứu trợ, dự thảo nêu trước khi cứu trợ, tổ chức phải công khai địa điểm, cách thức tiếp nhận tiền, hàng; công khai những trường hợp được hỗ trợ và mức hỗ trợ.

Dự thảo của Bộ Tài chính nêu các tổ chức, cá nhân khi vận động quyên góp cứu trợ bắt buộc công khai bằng hình thức niêm yết tại trụ sở hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng hoặc trên trang thông tin điện tử (nếu có), thời gian 30 ngày.

Gần đây, phong trào vận động tiền ủng hộ người nghèo, người neo đơn, người chịu tác động bởi thiên tai, lũ lụt nở rộ, nhiều người trong đó có nghệ sĩ tên tuổi, uy tín vận động ủng hộ lên đến hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng.

Hà Anh