Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tài chính được xếp thứ hai về chỉ số cải cách hành chính

(CLO) Theo tin từ Bộ Tài chính, kết quả được công bố chiều 24/6 cho thấy, Bộ này được xếp đứng thứ hai trong bảng xếp hạng về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 (PAR index 2020).

Audio

Đây là năm thứ 7 liên tiếp (2014 - 2020), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index.

Các báo cáo liên quan cho thấy công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính không chỉ đạt kết quả tích cực trong từng lĩnh vực riêng lẻ mà giữa các lĩnh vực đã có sự bổ trợ cho nhau, tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả CCHC trong tất cả lĩnh vực tài chính.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, kể cả các đề án, nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch.

Bộ Tài chính luôn chủ động trong cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính luôn chủ động trong cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 236 thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hoá 73 TTHC. Đến nay, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 895 TTHC. Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành tích hợp, chia sẻ kết nối 285/520 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (đạt tỷ lệ 55%).

Tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã cắt giảm 276 đầu mối hành chính; trong 6 tháng đầu năm 2021, tiếp tục cắt giảm 15 đầu mối đơn vị hành chính.

Lũy kế từ năm 2017 đến nay, ngành Tài chính đã rà soát, sắp xếp bộ máy, cắt giảm được 4.343 đầu mối hành chính, giảm 9 đơn vị sự nghiệp công lập và trong năm 2021, Bộ Tài chính biên chế công chức đã giảm 10% so với năm 2015, đạt mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Đối với công tác cải cách tài chính công, theo Bộ tài chính, thời gian qua Bộ này đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện đầy đủ và đồng bộ các giải pháp nhằm góp phần khơi thông, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời, từng bước tái cấu trúc nền tài chính quốc gia theo hướng an toàn, bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chủ động, quyết liệt triển khai chủ trương xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách và tài chính.

"Trong 8 năm qua, Bộ Tài chính luôn giữ vị trí dẫn đầu khối bộ, ngành trong bảng xếp hạng về chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT index)", đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Dương Lâm