Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tài nguyên môi trường yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do mưa lũ

(CLO) Bộ Tài nguyên và môi trường vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác phòng ngừa ứng phó, khắc phục ô nhiễm do ảnh hưởng của thiên tai...

Audio

Để giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường và phòng ngừa, khắc phục dịch bệnh tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 6388/BTNMT-TCMT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai một số biện pháp sau: Tổ chức thực hiện các phương án thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh đối với xác động vật chết trên địa bàn, tập trung vào các khu vực có cơ sở chăn nuôi/giết mổ; chợ; khu dân cư tập trung,…

Báo Công luận
Bộ Tài nguyên môi trường yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do mưa lũ . 

Triển khai các biện pháp thu gom rác thải, bùn đất đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm như: các bãi chôn lấp rác thải; các kho hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật; khu vực bệnh viện, trạm xá, khu dân cư tập trung,… .

Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, cấp, phát cho người dân các loại thuốc phòng và chữa bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh khác phát sinh do ô nhiễm môi trường sau thiên tai.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền cho người dân về các biện pháp đảm bảo vệ sinh, sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, áp dụng các biện pháp y tế để khử trùng nguồn nước để đảm bảo sinh hoạt của người dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường nêu trên và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của thiên tai.

PV. T/h