Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ TN&MT lên tiếng việc thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ

(CLO) Bộ TN&MT khẳng định, việc thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ không tạo ra khó khăn, rào cản mà còn giảm các rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch tài sản.

Audio
Theo bộ TN&MT, ngày 29/9, bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/12. Theo đó, tại Khoản 5 Điều 6 của Thông tư đã hướng dẫn việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình sử dụng đất.

Trường hợp này chỉ áp dụng đối với tài sản là của chung nhiều người trong gia đình. Trường hợp là tài sản chung của vợ và chồng thì ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người theo quy định tại Khoản 4 Điều 98 của Luật Đất đai. Trường hợp cấp Giấy chứng đối với đất là tài sản của cá nhân thì phải ghi họ, tên của cá nhân đó.

Bộ TN&MT lên tiếng việc thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ 1
Việc thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ nhằm giảm các rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch tài sản. 
Theo quy định hiện hành tại Luật Đất đai, hộ gia đình sử dụng đất được hiểu “là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Do đó, khi ghi Giấy chứng nhận thì chỉ thể hiện thông tin các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình, các thành viên khác trong hộ gia đình không có chung quyền sử dụng đất (ví dụ như những người không phải là nhân khẩu mà Nhà nước đã xác định để giao đất cho hộ gia đình trước đây, người không có công đóng góp để tạo lập quyền sử dụng đất của hộ…) thì không ghi trên giấy chứng nhận.

Trước một số ý kiến dư luận cho rằng quy định trên tạo ra các khó khăn, rào cản, đặt thêm thủ tục hành chính khi thực hiện các quyền của hộ gia đình sử dụng đất, Bộ TN&MT cho biết, những thay đổi này nhằm khắc phục tồn tại trong thực tế triển khai thi hành Luật Đất đai như tranh chấp, mâu thuẫn giữa các thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất. Quy định trên sẽ bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.


PV