Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ TN&MT đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

(CLO) Liên quan đến thông tin một số dự án đầu tư xây dựng có dấu hiệu xâm phạm đến Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Audio
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hai lần được vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới. (Ảnh: TL)

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hai lần được vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới. (Ảnh: TL)

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thời gian vừa qua, báo chí và người dân liên tiếp phản ánh một số dự án đầu tư xây dựng triển khai trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu xâm phạm đến vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và đã được các cơ quan có chức năng xác định rõ các vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường tại các dự án này.

Điển hình như Dự án Khu du lịch Tuần Châu, thành phố Hạ Long (thi công ngoài ranh giới được giao), Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động Mê Cung” và Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động hang Tiên Ông” (thi công xây dựng khi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường cũng như ngăn chặn các vi phạm về bảo vệ môi trường xảy ra tại khu vực Vịnh Hạ Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư mới cũng như các dự án đang được triển khai liên quan.

Từ đó, Quảng Ninh cần có những điều chỉnh và biện pháp quản lý kịp thời trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương theo hướng bền vững, đúng quy hoạch môi trường của tỉnh, không để tác động xấu tới môi trường, cảnh quan của vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh đôn đốc các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường đối với các chủ dự án đầu tư; yêu cầu các chủ dự án thực hiện tốt quy định của Luật bảo vệ môi trường ngay từ khi xem xét đăng ký đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý không để xảy ra sai phạm.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ môi trường khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/8/2019, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị.

Hoàng Thao