Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cố gắng làm những gì tốt nhất có thể cho nền giáo dục

(CLO) “Việc lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ, cố gắng giải quyết và cố gắng làm những gì tốt nhất có thể cho nền giáo dục của chúng ta”, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói.

Audio

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đưa ra đánh giá về việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các địa phương giai đoạn 2017-2020.

Theo Bộ GD&ĐT, triển khai Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 8 của Chính phủ, Bộ này đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên, với mục tiêu giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, tinh giản biên chế gắn với việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng giáo dục.

"Sau 3 năm triển khai rà soát, sắp xếp, cả nước giảm 2.302 trường, tương đương 6,06% tổng số trường, trong đó: mầm non giảm 4,25%, tiểu học giảm 12,73%, THCS giảm 9,82%, THPT giảm 1,96%, trường phổ thông có nhiều cấp học tăng 88,64% (do sáp nhập để hình thành các trường liên cấp)", lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (ảnh TL).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (ảnh TL).

Cũng theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, hiện số điểm trường giảm 2.708 điểm trường, tương đương 6,65% số điểm trường hiện có. Giảm số lượng các Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện từ 3 trung tâm/huyện xuống còn 1 trung tâm/huyện.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đã tạo nên một diện mạo mới, tinh gọn và hiệu quả hơn. Tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ và chất lượng giáo dục chưa cao đã dần được khắc phục. Hàng nghìn điểm trường đã được dồn ghép, sáp nhập vào các trường chính.

Nhiều trường có quy mô nhỏ được sáp nhập thành hệ thống các trường liên cấp có quy mô lớn hơn.

"Nhờ đó, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được đầu tư tập trung, sử dụng hiệu quả, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp, tinh giản bộ máy, giảm số lượng cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên phục vụ gián tiếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện", Bộ này nhận định.

Ngoài ra, cũng theo Bộ GD&ĐT, mạng lưới trường lớp vùng dân tộc thiểu số được củng cố, phát triển từ mầm non đến phổ thông. Về cơ bản, không còn xã trắng về giáo dục mầm non, mọi thôn, bản đều có lớp mầm non. Tất cả các xã đều có trường tiểu học hoàn chỉnh ở trung tâm xã. Hầu hết các xã đã có trường THCS, các huyện đều có trường THPT.

Nhiều địa phương xây dựng trường THCS, THPT liên xã. Mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú và phổ thông dân tộc bán trú ngày càng mở rộng về quy mô, từ huyện, tỉnh tới trung ương.

Song song với việc rà soát, sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã thực hiện cơ bản hợp lý, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và theo đúng các quy định hiện hành.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên được quan tâm, bổ sung hằng năm để từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non, bình quân giáo viên/lớp được nâng lên, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, quá trình triển khai tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cũng còn gặp không ít khó khăn, hạn chế.

Tại một số địa phương, việc sắp xếp dựa trên mục tiêu giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập được chú trọng hơn các yếu tố liên quan đến duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sức ép cho ngành giáo dục khi thực hiện.

Việc dồn lớp, sáp nhập hoặc xóa các điểm trường, sáp nhập điểm trường vào trường chính làm tăng tỷ lệ học sinh/lớp, tăng số lượng học sinh bán trú tại trường chính gây khó khăn trong công tác tổ chức dạy học, quản lý học sinh…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong giai đoạn tiếp theo, Bộ GD&ĐT đã đưa ra một số giải pháp.

Trong đó, một trong những yêu cầu đối với các địa phương là phải xây dựng nguyên tắc, phương án thực hiện sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan như Điều lệ trường học của các cấp (quy mô trường/lớp, sỹ số học sinh/lớp,…), tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, tiêu chuẩn về tỷ lệ giáo viên/lớp.

Việc dồn lớp, sáp nhập hoặc xóa các điểm trường, sáp nhập điểm trường vào trường chính, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ phải đảm bảo khoảng cách và điều kiện giao thông đi lại.

Sau khi sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp không làm giảm học sinh ra lớp ở các độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, không để tình trạng gia tăng học sinh bỏ học so với trước khi sắp xếp.

Xây dựng phương án bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên song song với quá trình sáp nhập, tách trường, thành lập trường mới theo hướng sử dụng những người có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Việc xây dựng phương án, tổ chức bố trí lại đội ngũ phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần xem xét ban hành Đề án rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

Đề án phải gắn với mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, không áp dụng rập khuôn, máy móc với mục tiêu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nói về những vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cần rà soát kỹ hơn việc sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục trong thời gian 3 năm qua xem công tác này đã mang lại kết quả gì, thực trạng ra sao, đâu là vấn đề cần khắc phục, đâu là thành quả cần phát huy.

Đặc biệt, kết quả rà soát, đánh giá sẽ là cơ sở cho các kiến nghị về chính sách cho ngành.

Về phía Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng cho biết, lãnh đạo Bộ sẽ có thêm các cuộc làm việc cụ thể hơn với một số tỉnh, thành phố để rà soát các vấn đề, tập hợp thông tin, phân tích tình hình, kiến nghị ở từng địa phương, qua đó cùng tháo gỡ.

Riêng về kiên cố hóa trường lớp, Bộ trưởng đề nghị, cần thực hiện có trọng tâm trọng điểm, có mục tiêu cụ thể, những gì làm được thì làm ngay, trong đó ưu tiên “số một” cho kiên cố hóa trường lớp ở bậc mầm non, bởi các cháu ở cấp học này rất nhỏ và rất nhiều nơi đang phải học tập trong điều kiện khó khăn.

“Những vấn đề được bàn hôm nay đều là thách thức lớn, vượt qua được những thách thức này cần sự ráo riết, quyết tâm, kiên trì, đồng sức, đồng lòng”, Bộ trưởng nói, đồng thời ông cũng yêu cầu, vấn đề nào thuộc thẩm quyền ngành Giáo dục có thể giải quyết phải lên kế hoạch giải quyết ngay, những việc vượt quá thẩm quyền sẽ có kiến nghị ở tầm vĩ mô hơn.

“Việc lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ, cố gắng giải quyết và cố gắng làm những gì tốt nhất có thể cho nền giáo dục của chúng ta”, Bộ trưởng nêu rõ.

Trinh Phúc

 
 
Tin mới
Quảng Ninh: Người đàn ông tử vong do ăn hàu sống

(CLO) Mặc dù đã được các bác sĩ chăm sóc, điều trị tích cực song người đàn ông 65 tuổi ở Quảng Ninh đã không qua khỏi. Ông nhiễm vi khuẩn tả biển do ăn hàu sống.

Bắt Giám đốc Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng Hà Nội

(CLO) Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án mua bán, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2017. Theo đó, hàng loạt lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sàn giao dịch thương mại điện tử có các hình thức hoạt động nào?

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử trong đó quy định rõ các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

Mỹ: Toyota có thể bị tẩy chay vì muốn cản trở chính sách xe điện

(CLO) Một nhóm gồm nhiều nhà hoạt động môi trường tại Mỹ mới đây đã kêu gọi tẩy chay Toyota khi hãng ôtô Nhật Bản tiếp tục vận động hành lang để làm chậm quá trình phát triển của xe điện.

Hàng trăm người dân có nhu cầu đi Vĩnh Phúc - Phú Thọ khiến bến phà quá tải

(CLO) Những ngày này, vào giờ cao điểm, bến phà Đức Bác nối xã Đức Bác (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) và phường Dữu Lâu, (TP Việt Trì, Phú Thọ) thường xuyên bị quá tải. Điều này khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Chiến đấu cơ Nga áp sát những chiếc máy bay ném bom Mỹ tiếp cận không phận Nga

(CLO) Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã hộ tống một máy bay của Không quân Mỹ, vốn tiếp cận không phận Nga trên Thái Bình Dương.

Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch, 2 cá nhân bị xử phạt

(CLO) 2 cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Mỗi người bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 10.000.000 đồng.

Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Tây Ninh phòng, chống dịch COVID-19

(CLO) Chính phủ xuất cấp không thu tiền cho tỉnh Tây Ninh 15 bộ nhà bạt, 1 máy phát điện loại 136-150 KVA để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

(CLO) Theo Quyết định số 329-QĐNS/TW ngày 14/9/2021 của Ban Bí thư, ông Triệu Tài Vinh được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.