Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tư pháp thanh tra quy trình bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH rượu Golden Spirits

(CLO) Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 19/7/2019 do ông Nguyễn Hồng Diện, Chánh thanh tra ký về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập, tỉnh Bình Dương.

Audio

Quyết định cho biết: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu giá tài sản đối với Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập (nay Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập), tỉnh Bình Dương trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản là toàn bộ quyền sử dụng đất và nhà xưởng, công trình trên đất của Công ty TNHH Sản xuất rượu Golden Spirits (Việt Nam) do Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương kê biên đảm bảo thi hành án. Thời hạn thanh tra 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra sẽ do ông Đặng Minh Quân, Phó Chánh thanh tra Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn.

Bộ Tư pháp thanh tra quy trình bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH rượu Golden Spirits 1
Biên bản làm việc của Đoàn thanh tra Bộ Tư pháp với doanh nghiệp

Biên bản làm việc của Đoàn thanh tra Bộ Tư pháp với doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định thanh tra của Bộ Tư pháp, sáng ngày 24/7/2019, Đoàn thanh tra Bộ Tư pháp đã làm việc với Công ty TNHH Sản xuất rượu Golden Spirits (Việt Nam). Đại diện công ty là ông Liên Tuấn Kiệt, Giám đốc; Ông Tôn Long Tuyên, Luật sư đại diện theo quỷ quyền của ông Kiệt và ông Nguyễn Đình Lâm.

Theo Biên bản làm việc của Đoàn thanh tra Bộ Tư pháp cho biết: Nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Liên Tuấn Kiệt, vì vậy, đề nghị ông Kiệt cho biết ngoài các nội dung đã trình bày tại đơn kêu cứu thì còn bổ sung thêm nội dung gì khác hay không.

Qua đó, đại diện Công ty TNHH Sản xuất rượu Golden Spirits (Việt Nam) cho rằng, diện tích đất thực tế của Công ty chúng tôi lớn hơn diện tích được thể hiện tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, nếu tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Sản xuất rượu Golden Spirits (Việt Nam) thì Cục THADS tỉnh Bình Dương và Công ty Đấu giá Công Lập phải tiến hành đo đạc thực tế để làm cơ sở bán đấu giá. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức bán đấu giá, các đơn vị nêu trên không thực hiện đo đạc thực tế để làm cơ sở thẩm định giá, bán  đấu giá tài sản.

Trong quá trình tổ chức bán đấu giá, Công ty chúng tôi có uỷ quyền cho ông Nguyễn Thanh Đình, nhưng tôi (Liên Tuấn Kiệt) và ông Đình không nhận được bất kỳ thông báo nào của Cục THADS và Công ty Đấu giá. Do vậy, Công ty TNHH Sản xuất rượu Golden Spirits (Việt Nam) không được thực hiện các quyền của mình khi tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật. Công ty Đấu giá chưa mở phiên bán đấu giá mà Công ty Đấu giá đã tự giảm giá, không mời đại diện công ty chúng tôi tham dự phiên bán đấu giá. Các quyết định giảm giá của Cục THADS không gửi cho ông Kiệt và người uỷ quyền của ông Kiệt.

Khi công ty chúng tôi giao tài sản cho Cơ quan thi hành án (sau thời gian 2 năm), nhận thấy có biến động về giá tài sản, chúng tôi đã đề nghị thẩm định giá tài sản để bán đấu giá nhưng không được chấp nhận. Sau đó, Công ty chúng tôi có gửi đơn khiếu nại đến Cục THADS tỉnh Bình Dương nhưng không được xem xét, giải quyết.

Thông báo bán đấu giá số 280/TB ngày 19/2/2019 có gửi cho ông Nguyễn Thanh Đình, nhưng ông Đình nhận được vào hồi 16h ngày 20/2/2019. Tuy nhiên, sang ngày 21/2/2019 đã tổ chức bán đấu giá, đã làm ảnh hưởng đến việc chuộc lại tài sản của Công ty chúng tôi trước 1 ngày mở phiên bán đấu giá theo quy định pháp luật - nội dung biên bản thể hiện.

Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện đã ký Công văn số 623/TTr-GQKNTC ngày 19/7/2019 gửi Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Dương

Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện đã ký Công văn số 623/TTr-GQKNTC ngày 19/7/2019 gửi Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Dương

Liên quan đến kêu cứu của Công ty TNHH Sản xuất rượu Golden Spirits (Việt Nam), cùng với việc ký quyết định lập đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện đã ký Công văn số 623/TTr-GQKNTC ngày 19/7/2019 gửi Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Dương.

Công văn cho biết: Thanh tra Bộ Tư pháp nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Liên Tuấn Kiệt (Quốc tịch Hoa Kỳ). Đơn có nội dung tố cáo Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập vi phạm pháp luật trong đấu giá tài sản thi hành án dân sự và đề nghị huỷ kết quả bán đấu giá.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập để làm rõ một số dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc thực hiện trình tự, thủ tục bán  đấu giá tài sản là toàn bộ quyền sử dụng đất và nhà xưởng, công trình trên đất của Công ty TNHH Sản xuất rượu Golden Spirits (Việt Nam).

Do vậy, để tránh những hậu quả khó khắc phục có thể xảy ra, Thanh tra Bộ Tư pháp đề nghị Cục THADS tỉnh Bình Dương tạm dừng việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá là Công ty cổ phần cao su Tài Phát cho đến khi có kết quả thanh tra.

Thành Vinh