Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

(CLO) Theo tin từ Bộ Xây dựng ngày 9/6, Bộ này vừa có công văn đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản.

Audio

Tại Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia năm 2021, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với dịch vụ công về thủ tục hành chính: “Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua”.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

Để triển khai nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về trình tự, thủ tục, điều kiện đối với các giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả, tình hình thực hiện quy định về thông báo nhà, ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Các nội dung trên phải được gửi về Bộ trước ngày 15/6.

Việt Vũ