Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Xây dựng: Trong quý IV/2020, chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội được cấp phép

(CLO) Theo Bộ Xây dựng, trong quý IV/2020, cả nước có 01 dự án được cấp phép mới. Đồng thời 63 dự án với 102.157 căn đang triển khai, 8 dự án với 1.677 căn hoàn thành.

Audio
Chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội được cấp phép cuối năm 2020 (Ảnh minh họa)

Chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội được cấp phép cuối năm 2020 (Ảnh minh họa)

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có thông báo về thị trường nhà ở và thị trường bất động sản năm 2020.

Theo Bộ Xây dựng, trong quý IV/2020, cả nước có 01 dự án được cấp phép mới. Đồng thời 63 dự án với 102.157 căn đang triển khai, 8 dự án với 1.677 căn hoàn thành.

Bên cạnh đó, đến nay, cả nước đã hoàn thành 256 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng hơn 104.200 căn, với tổng diện tích hơn 5,2 triệu m2.

Nhiều địa phương tiếp tục triển khai 264 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 219.000 căn, với tổng diện tích gần 11 triệu m2.

Trong đó, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 138 dự án, quy mô xây dựng khoảng 57.200 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 2,86 triệu m2.

Đang tiếp tục triển khai 173 dự án, quy mô xây dựng khoảng 128.500 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 6,425 triệu m2.

Đối với nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 111 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 47.000 căn hộ, với tổng diện tích 2,35 triệu m2. Đang tiếp tục triển khai 91 dự án với quy mô xây dựng khoảng 90.500 căn hộ, tổng diện tích 4,525 triệu m2.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng cho biết: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã và đang thực hiện hỗ trợ là 352.000 hộ, trong đó hoàn thành hỗ trợ cho 328.494 hộ  đạt khoảng 93,3% kế hoạch hỗ trợ.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn: đã thực hiện hỗ trợ được cho 115.650/240.000 hộ nghèo đăng ký vay vốn làm nhà ở, với tổng số vốn đã cho vay khoảng 2.891 tỷ đồng.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung: Đã thực hiện hỗ trợ được cho trên 19.200/21.600 hộ (đạt 89%).

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2). Về cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt tỷ lệ 99%) và đã bố trí cho 52.220/55.939 hộ dân vào ở an toàn trong các cụm, tuyến (đạt tỷ lệ 93,4%).

Lâm Vũ