Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn

(CLO) Bộ Y tế vừa ban hành “Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, áp dụng chung cho các trạm y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập trên toàn quốc.

Audio
Phòng khám an toàn khi tổng điểm theo Bộ Tiêu chí đạt từ 25 đến 30 điểm. Ảnh minh họa

Phòng khám an toàn khi tổng điểm theo Bộ Tiêu chí đạt từ 25 đến 30 điểm. Ảnh minh họa

Bộ Y tế cho biết, trong hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám là tuyến đầu đón tiếp người bệnh nên cũng là nơi đối mặt với nhiều nguy cơ COVID-19 và các dịch viêm đường hô hấp cấp khác.

Phòng khám có vai trò phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ truyền bệnh giữa người đến khám, nhân viên y tế và lây lan ra cộng đồng.

Chính vì vậy, Bộ Y tế ban hành “Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” để các phòng khám đánh giá và khắc phục các nguy cơ chưa an toàn.

Bộ Tiêu chí này sẽ là khung hoạt động cần triển khai để xây dựng phòng khám an toàn, đồng thời là căn cứ để đánh giá và tự đánh giá mức độ an toàn của phòng khám trước đại dịch COVID- 19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

Bộ tiêu chí phòng khám an toàn có 8 tiêu chí, tổng điểm tối đa là 30.

Cụ thể gồm các tiêu chí: Xây dựng kế hoạch hoạt động trong các bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Nhân viên được tập huấn về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp vị trí làm việc; Tiếp đón, sàng lọc người đến khám; Tuân thủ đeo khẩu trang; Vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và quản lý nhà vệ sinh; Cơ sở vật chất phòng khám; Dự trữ trang thiết bị vật tư phòng chống dịch bệnh; Theo dõi sức khoẻ nhân viên y tế.

Mỗi tiểu mục được chấm là đạt hoặc không đạt. Mỗi tiểu mục nếu đạt sẽ được chấm 1 điểm. Điểm của mỗi tiêu chí bằng tổng điểm của các tiểu mục. Khi không có tiểu mục nào được điểm thì điểm của tiêu chí bằng 0.

Kết quả phân loại Phòng khám an toàn khi tổng điểm đạt từ 25 đến 30 điểm. Phòng khám an toàn ở mức thấp có tổng điểm đạt từ 20 đến 24 điểm. Phòng khám không an toàn: Tổng điểm đạt dưới 20 điểm.

Dựa trên bộ tiêu chí này, các phòng khám có trách nhiệm xem xét, đối chiếu các nội dung của bộ tiêu chí và tự thực hiện đánh giá, định kỳ ít nhất 1 lần trong tháng.

T.Toàn