Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Y tế: Công bố những quy định mới trong đấu thầu thuốc

(CLO) Để giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại cơ sở y tế, giúp cho việc tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã cập nhật và bổ sung thêm nhiều quy định mới để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong khám chữa bệnh.

Audio
Việc phân chia các nhóm thuốc được đưa vào quy định trong đấu thầu thuốc nhằm tăng tính lựa chọn chất lượng, giá cả cho các cơ sở y tế (Ảnh minh họa)

Việc phân chia các nhóm thuốc được đưa vào quy định trong đấu thầu thuốc nhằm tăng tính lựa chọn chất lượng, giá cả cho các cơ sở y tế (Ảnh minh họa)

Liên quan đến việc này, trước đó, ngày 11/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BYT (Thông tư số 15) thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 (Thông tư số 11) quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư số 15 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những ưu điểm đã đạt được của Thông tư số 11 và điều chỉnh, bổ sung những quy định mới phù hợp với Luật Dược năm 2016, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, đồng thời bổ sung các quy định để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đấu thầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phát triển ngành dược.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết, tại Thông tư 15, có nhiều điểm mới cập nhật giúp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đơn giản hóa, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả kinh tế như:

Thứ nhất, việc phân chia các nhóm thuốc tại các gói thầu theo tiêu chí kỹ thuật được xây dựng chặt chẽ, minh bạch và yêu cầu cao hơn nhằm mục tiêu lựa chọn được các thuốc chất lượng, giá cả phù hợp. Đồng thời, góp phần thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” cho thuốc sản xuất tại Việt Nam có thể tham dự tất cả các nhóm nếu đáp ứng tiêu chí kỹ thuật, trong đó thuốc sản xuất tại Việt Nam có thể tham dự thầu cùng thuốc của các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật. Việc phân chia nhóm thuốc nhằm khuyến khích gia công, chuyển giao công nghệ thuốc với nước ngoài để sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là các thuốc biệt dược gốc, thuốc phát minh, vắc xin, sinh phẩm.

Thứ hai, bổ sung các quy định để khuyến khích đầu tư, nâng cao chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu thông qua tiêu chí kỹ thuật GACP (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu), khuyến khích đầu tư nâng cấp để thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP. Trường hợp, vị thuốc cổ truyền, dược liệu chưa đáp ứng tiêu chuẩn GACP thì các cơ sở y tế vẫn có thể lựa chọn được các vị thuốc cổ truyền, dược liệu theo các nhóm khác để đảm bảo nhu cầu điều trị.

Tiếp theo là công tác lựa chọn nhà thầu tại các cơ sở y tế, các đơn vị mua sắm thuốc tập trung công khai, minh bạch hơn như quy định việc ghi dạng bào chế thuốc khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu để khuyến khích dạng bào chế hiện đại, thuốc công nghệ cao khắc phục lạm dụng dạng bào chế không phổ biến, đồng thời đảm bảo thống nhất cách ghi dạng bào chế; quy định việc phân cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sẽ giúp các cơ sở y tế chủ động mua thuốc cấp cứu, chống độc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần tiền chất, thuốc cần mua gấp, thuốc mua với giá trị nhỏ… để kịp thời phục vụ người bệnh.

Ngoài ra, Thông tư 15 cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý. Bên cạnh việc quy định rõ mẫu hồ sơ trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông tư còn quy định rõ về thời gian, trình tự, thủ tục thực hiện việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Qua đó đã rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của đơn vị.

Theo đó, việc bổ sung quy định nhằm tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu như quy định rõ yêu cầu về doanh thu, số năm báo cáo tài chính và hợp đồng tương tự theo hướng ưu tiên nhà thầu mới thành lập đủ năng lực, kinh nghiệm tham dự thầu.

Lương Minh