Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Y tế và Bộ Tài chính đồng quản giá thuốc

Bộ Y tế và Bộ Tài chính đồng quản giá thuốc

Audio

Sự kiện: giá thuốc

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3, vấn đề quan trọng về giá thuốc mà Thủ tướng chính phủ yêu cầu trong dự thảo về Luật Dược sửa đổi đã được đưa ra giải quyết.
 
Báo Công luận
Với việc quản lý của 2 bộ, hi vọng rằng sắp tới giá thuốc sẽ  ổn định. 
 
Với hình thức quản lý giá thuốc như hiện nay là do Bộ Y tế chủ trì quản lý, nhưng trong cuộc họp Dự thảo về Luật Dược sửa đổi tuần trước, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói nếu tiếp tục để Bộ Y tế này quản lý thì có nhiều vấn đề rất khập khiểng. Chẳng khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Vì hiện tại, trên thế giới Bộ Tài chính mới là cơ quan quản lý về giá thuốc. Hơn nữa tình trạng đang rất nóng hiện nay đó là giá thuốc đang rất cao chỉ vì nước ta đang theo hình thức đấu thầu, còn thế giới thì đàm phán.
 
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu cần phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong dự thảo Luật Dược và Luật Giá. Trong nghị quyết nêu rằng, Bộ Tài chính quản lý nhà nước chịu trách nhiệm tổng hợp về giá, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra việc xác định giá. Còn Bộ Y tế quản lý nhà nước chuyên ngành về giá thuốc, quy định cụ thể về giá thuốc. Nhưng luật cũng cần quy định nguyên tắc về thành lập và người đứng đầu hội đồng hoặc ủy ban liên ngành về quản lý giá thuốc, giao Thủ tướng quyết định tổ chức và hoạt động của hội đồng hoặc ủy ban này.
 
Về những định hướng lớn xây dựng Bộ luật hình sự sửa đổi, Chính phủ cho rằng, việc sửa đổi bổ sung lần này nhất quyết theo hướng tích cực để hướng tới mục tiêu xây dựng một bộ luật hình sự có chất lượng và tính khả thi cao, có tính dự báo, tạo cơ sở pháp lý sắc bén để đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, bảo đảm mọi người đều được sống trong một môi trường trong sáng, lành mạnh.
 
Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện dự thảo luật theo hướng những vấn đề chưa có tính ổn định, chưa thống nhất thì chưa quy định trong dự thảo luật. Việc phân công trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giá thuốc, dự thảo luật quy định có tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định cụ thể. Những đề xuất của Bộ Tư Pháp về những định hướng lớn để sửa bộ luật này và nhấn mạnh các vấn đề cơ bản đã được Chính phủ thống nhất đồng ý.
 
Văn Hóa (Tổng hợp)