Điều chỉnh kích thước chữ

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề ‘Tòa soạn hội tụ’

(CLO) Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề “Tòa soạn hội tụ”.

Tham gia lớp tập huấn có nhiều học viên là phóng viên, biên tập viên Báo Quảng Trị, Đài PTTH Quảng Trị và Tạp chí Cửa Việt.

Giảng viên Lê Xuân Trung đến từ Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam (Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ) đã truyền đạt các nội dung về mô hình tòa soạn hội tụ, cách thức tổ chức tòa soạn hội tụ, nội dung hội tụ, vai trò, trách nhiệm và quy trình công việc của các thành viên Ban Biên tập, Thư ký tòa soạn, biên tập viên, phóng viên…

Các phóng viên, biên tập viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề “Tòa soạn hội tụ”. Ảnh: Thanh Trúc

Các phóng viên, biên tập viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề “Tòa soạn hội tụ”. Ảnh: Thanh Trúc

Trong thời đại công nghệ số, sự bùng nổ của các loại hình, phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, sự thay đổi phương thức truyền thông, trong đó có phương thức tác nghiệp sáng tạo tác phẩm chất lượng, tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đã đặt ra yêu cầu đổi mới tổ chức xuất bản báo in và báo điện tử.

Mô hình tòa soạn hội tụ có nhiều ưu điểm, tuy nhiên trên thực tế, số lượng cơ quan báo chí xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ không nhiều, nhất là các báo địa phương. Việc thực hiện mô hình tòa soạn hội tụ tại các cơ quan báo chí địa phương gặp nhiều trở ngại về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật - công nghệ và tài chính…

Thông qua lớp tập huấn, những người làm báo có cơ hội tiếp cận thêm nhiều thông tin, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm trong việc xây dựng tòa soạn hội tụ. Qua đó góp phần nâng hiệu quả hoạt động, phát huy tối đa nguồn lực của cơ quan báo chí địa phương, phục vụ tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền.

PV