Điều chỉnh kích thước chữ

Bốn tháng đầu năm, hơn 1000 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao chưa hoàn thành

(CLO) Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, 4 tháng đầu năm 2021, có 1.059 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chưa hoàn thành trong hạn; 35 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành, chiếm 2,2%, giảm 0,6% so với tháng trước.

Audio
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì một phiên họp của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì một phiên họp của Chính phủ.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký ban hành cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan tổng số 1.589 nhiệm vụ.

Trong đó, có 495 nhiệm vụ đã hoàn thành; 1.059 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn; 35 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành, chiếm 2,2%, giảm 0,6% so với tháng trước.

Cũng theo báo cáo, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, có 19/19 đề án của tháng 4/2021 đã hoàn thành, còn 19 đề án nợ đọng trong Chương trình công tác quý I/2021 chưa trình.

Trong đó, Bộ Công an có 6 đề án; các Bộ Tài chính, Ngoại giao và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mỗi nơi 2 đề án; các Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Ủy ban Dân tộc mỗi nơi 1 đề án.

"Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, có 92 đề án phải trình; đến nay, đã trình 73/92 đề án, đạt 80%", báo cáo nêu rõ.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Nghị quyết họp Chính phủ sau khi được kiện toàn (Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021) có 30 nhiệm vụ giao. Trong đó, 20 nhiệm đã hoàn thành đúng hạn; 1 nhiệm vụ giao tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có 14/85 bộ, địa phương hoàn thành; 9 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn.

Như vậy, 4 tháng đầu năm, có tổng số 51 nhiệm vụ giao tại 5 Nghị quyết phiên họp Chính phủ (4 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; 1 Nghị quyết họp Chính phủ sau khi được kiện toàn). Trong đó, có 35 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra; còn 16 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn.

Quốc Trần