Điều chỉnh kích thước chữ
Kinh tế 2019:

Bước khởi đầu thuận lợi

(NB&CL) Bước vào những tháng đầu của năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đã có những bứt phá và đưa đến những tín hiệu khởi đầu thuận lợi cho những tháng tiếp theo.

Audio

Những dấu hiệu tích cực

Ngay từ những ngày đầu năm mới, những dấu hiệu tích cực đã đến với nhiều ngành, trong đó phải kể đến ngành hải quan. Theo số liệu thống kê mới đây của Tổng cục Hải quan, ước thu ngân sách của toàn ngành hải quan trong tháng 1/2019 đạt 32.500 tỷ đồng, bằng 10,8% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018 (25.184 tỷ đồng). Kết quả thu ngân sách của ngành hải quan ngay trong tháng 1/2019 đã tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, trong tháng 1/2019, tổng trị giá XNK hàng hóa của cả nước ước đạt 40,8 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng 12/2018; trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 20 tỷ USD, tăng 1,9% và nhập khẩu ước đạt 20,8 tỷ USD, tăng 1,7%. So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch XNK hàng hóa cả nước trong tháng 1/2019 ước tính tăng 0,9%.

Theo Báo cáo số 14/BC-TCTK mới ban hành của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong tháng 01/2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 20,0 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng 12/2018. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,42 tỷ USD, giảm 0,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,58 tỷ USD, tăng 3,2%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng trước như: Hóa chất tăng 33,4%, rau quả tăng 30,3%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 21,8%, dầu thô tăng 19,3%, sắt thép tăng 19,2%. Cũng trong tháng 01/2019, thị trường hàng hóa xuất khẩu nhiều mặt hàng đã có sự tăng mạnh như điện thoại và linh kiện tăng 44,3%, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 40,4%, giày dép tăng 13,5%...

Với chủ trương đúng đắn, kinh tế - xã hội năm 2019 dự báo sẽ có nhiều đột phá hơn nữa.

Với chủ trương đúng đắn, kinh tế - xã hội năm 2019 dự báo sẽ có nhiều đột phá hơn nữa.

Cải thiện để tạo đà

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, trong năm 2019 Việt Nam sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn nhất là khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Sự kiện này sẽ tạo ra cho Việt Nam nhiều cơ hội để mở rộng xuất khẩu, đặc biệt nhờ tác động chuyển hướng thương mại và giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường. Hiệp định này sẽ thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước, tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Trong năm 2019, với chủ trương nhất quán của Chính phủ là tiếp tục thực hiện ưu tiên tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm huy động tối đa nguồn lực cho phát triển. Theo đó, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông các nguồn lực, duy trì thúc đẩy động lực tăng trưởng. Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2019.

Trong các tháng tiếp theo, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp chủ yếu đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 45 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 186 nhiệm vụ chi tiết giao cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Trong quá trình thực hiện, các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần chủ động, sáng tạo, kịp thời, linh hoạt, đồng thời bám sát, nắm vững tình hình, tận dụng thời cơ để lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên. Cái gì cần thiết thì thực hiện trước, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và hướng tới mục tiêu cao nhất là hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đề ra.

Ngọc Hà