Điều chỉnh kích thước chữ

Cà Mau: Dấu ấn trong xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đầm Dơi

(NB&CL) Sau 10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng Nông thôn mới, huyện Đầm Dơi - tỉnh Cà Mau nay đã thay da đổi thịt, sản xuất ngày một phát triển, hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư, cải tạo khang trang, đời sống của người dân cũng được nâng cao từng ngày…

Audio

Xác định xây dựng Nông thôn mới là Chương trình mang tính toàn diện, đòi hỏi có quyết tâm chính trị cao và sự đoàn kết nhất trí của cả hệ thống chính trị. Cho nên, ngay từ khi Chương trình mới được triển khai, huyện Đầm Dơi đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các chủ trương, chính sách trong xây dựng Nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, việc đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân cũng là lĩnh vực được địa phương đặc biệt chú trọng.

Ông Thái Hoàng Bo - Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi.

Ông Thái Hoàng Bo - Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi.

Ông Thái Hoàng Bo - Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết: Mục đích của Chương trình là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong đó, người dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người thụ hưởng. Vì vậy, để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, huyện Đầm Dơi đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đầy đủ chủ trương, cơ chế chính sách, tầm quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và hưởng thụ”.

Đối với huyện Đầm Dơi, Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thực sự trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút nhiều lực lượng tham gia. Với cách làm đúng đắn và sáng tạo của mình, huyện Đầm Dơi đã phát huy tối đa vai trò làm chủ của người dân, nhiều người sẵn sàng hiến đất mở rộng mặt đường, xây dựng cống bọng, đóng góp vật tư, ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường khang trang phục vụ lợi ích lâu dài.

Ngoài ra, huyện cũng xác định đúng trọng tâm, trọng điểm tình hình thực tế của địa phương nên chọn những tiêu chí nào dễ, tiêu chí nào có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân thì làm trước, khó làm sau và tránh chạy theo thành tích. Nhờ đó mà đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là xã Tân Dân, Tạ An Khương và xã Tạ An Khương Nam, các xã còn lại cũng đạt bình quân 12,53 tiêu chí.

Huyện Đầm Dơi ngày một khang trang, xanh sạch đẹp hôm nay.

Huyện Đầm Dơi ngày một khang trang, xanh sạch đẹp hôm nay.

Cũng theo ông Thái Hoàng Bo, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện Đầm Dơi cũng xác định nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo tốt công tác giải quyết việc làm, tổ chức tập huấn, mở rộng các mô hình sản xuất, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động và tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nhân rộng các mô hình sản xuất kết hợp bền vững đạt hiệu quả kinh tế cao. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện là 38,75 triệu đồng/người/ năm.

Với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, huyện Đầm Dơi đang nỗ lực để sớm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, giúp diện mạo nông thôn sẽ mới theo hướng văn minh, hiện đại.

Minh Luân