Điều chỉnh kích thước chữ

Cà Mau: Hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người bán vé số lẻ

(CLO) UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thống nhất về việc hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tạm dừng phát hành vé xổ số kiến thiết.

Audio
Cà Mau hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chủ trương để Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người trực tiếp bán vé số lẻ phải tạm nghỉ bán.

Mức hỗ trợ cho mỗi người bán vé số lẻ là 60.000 đồng/ngày với thời gian trong vòng 15 ngày (từ ngày 01/04 đến ngày 15/04/2020). Những người bán vé số lẻ này sẽ được nhận tiền mặt một lần tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn kể từ ngày 3/4/2020.

Trong trường hợp phát sinh, điều chỉnh số lượng, đối tượng thì các địa phương phải rà soát, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước 15h ngày 6/4/2020 để xem xét quyết định bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch cung cấp số tài khoản để Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau khẩn trương chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ.

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố Cà Mau chuyển danh sách người trực tiếp bán vé số lẻ theo từng địa bàn xã, phường, thị trấn để Phòng Tài chính- Kế hoạch của huyện, thành phố Cà Mau kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ cho xã, phường, thị trấn cấp phát, đảm bảo công khai minh bạch và đến đúng đối tượng được hưởng.

Minh Luân